لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ایران ۰۴:۲۰

مريخ نورد دوم امروز اکتشاف سياره را شروع می کند - 2004-01-31


دانشمندان می گويند ممکن است که مريخ نورد "فرصت" نقطه ای را که دنبالش بود پيدا کرده باشد، يعنی مواد معدنی که وجود آب در مريخ را تاييد می کند، اما دانشمندان هنوز مطمئن نيستند.

انتظار می رور امروز شنبه، فرصت از پايه های دستگاه فرود خود را جدا کند و به حرکت در پيرامون محل فرود بپردازد. اما حتی قبل از راهپيمايی فرصت نيز دانشمندان اطلاعات ارسالی آن را تجزيه و تحليل کرده و به اين نتيجه رسيده اند که شايد زمانی در مريخ آب وجود داشته است.

دستگاهی در مريخ نورد تعبيه شده است که از فاصله دور، تشعشع مادون قرمز و ترکيب شيميايی محيط را اندازه گيری می کند.

در همين حال، ماموران پرواز در ايستگاه کنترل آماده می شوند که فرامين حرکت را به مريخ نورد فرصت ارسال کنند که دو روز زودتر از موعد پيش بينی شده است.

فرصت، در يک حفره به عمق يک متر و عرض هفت متر فرود آمد و مسير جلويش برای حرکت باز است، برخلاف مريخ نورد اول "اسپريت" که کيسه های باد که برای فرود تعبيه شده بود، سر راهش را گرفته بود.

در آن سوی مريخ، اسپريت ممکن است يکشنبه فعاليت خود را از سر گيرد و پس از پاکسازی در نرم افزارش، مجدداً به حرکت درآورده شود. حافظه کامپيوتر اسپريت هفته گذشته دچار بار اضافی شد و عامل قطع فعاليت های آن گرديد. مهندسين اميدوارند که با تخليه داده های قديمی در کامپيوتر آن، حافظه را برا یدريافت فرامين جديد آماده سازند.

a

XS
SM
MD
LG