لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ ایران ۰۵:۳۵

بلايای طبيعی وبلايای حکومتی، محسن يونسی - 2003-12-30


حوادث وبلايای طبيعی از قبيل سيل وزلزله از جمله حوادثی است که امروزه می توان بااقداماتی از صدمات جانی وتا حدودی مالی آن کاست . هيئت حاکم ايران تقاضای کمک تمامی کشورهای دنيا بجز اسرائيل را پذيرفته است .

با توجه به اينکه عده زيادی از ساکنين کنونی اسرائيل ايرانی هستند که به آنجا رفته اند وبه عنوان يک کشور پويا ومهد پزشکی دنيا که بطور عمومی هر روز در عمليات تروريستی مورد حمله قرار گرفته است ودر هرنوبت به کشف افراد زير آوار مانده اقدام مينمايد از تجارب زيادی برخوردار ميباشد هيئت حاکم ايران تقاضای مردم اسرائيل راجهت اعزام نيروهای امدادی رد نموده وبدون توجه به جان مردم بيچاره بم با بلدوزر اقدام به جابجايی خاک وآوار ها نموده است ؟!!

حال اين سئوالات از هيئت حاکم پيش می آيد :اولا" آمدن نيروهای ماهر امدادی اسرائيلی چه صدمه ای به ما ميزد که مانع آمدن آنها شديد؟! .

ثانيا"آيا هيئت حاکم که خود ميدانست روی خط زلزله قرار دارد به جای مداخله درامور داخلی کشورهای ديگروحمايت از گروههای تروريستی از شمال افغانستان گرفته تا جنوب لبنان نمی توانست در يک اقدام ملی وبااعطاء وام شروع به نوسازی ساختمانهای منطقه زلزله خيز کند واز اين نوع حوادث دلخراش جلوگيری کند ؟!! هيئت حاکم ايران در تمام دنيا برای خانوادهای افراد ترويست که عليه منافع کشورهای طرف مخاصمه اقدامات تروريستی انجام ميدهند خانه وسر پناه مجانی ميسازد ؟!!

ثالثا" اين همه در رسانه ها صحبت از ذخائر مالی ملی ميشود اما هنگام بروز حادثه ای در کشور دست دولت به سمت مردم داخل وخارج دراز ميشود اعتبار مينمايند که اين قابل توجيه نيست؟!!!

مردم ايران آيا وقت آن نشده دراين خصوص اقدامی انجام دهيم تا ديگر اينچنين شاهد از دست دادن عزيزانمان نباشيم؟! آيا وقت آن نشده که هيئت حاکم به مردم پاسخ دهندکه ذخائر مالی وملی راکجا وچرا خرج ميکنند؟!! آيا وقت آن نشده حق حاکميت خود به دست گيريم ؟!!

محسن يونسي کارشناس مديريت صنعتي زمستان 82

XS
SM
MD
LG