لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۳۶

نامه سازمان عفو بين الملل درباره ناپديد شدن احمد باطبی  - 2003-11-25


http://takeaction.amnestyusa.org/action/index.asp?step=2&item=10421

سازمان عفو بين الملل 23 نوامبر‏2003‏ ترجمه : اميرآذر حضرت حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي دفتررياست جمهوری ، خيابان فلسطين تقاطع آذربايجان تهران، جمهوری اسلامی ايران

حضرت حجت الاسلام :

من بدينوسيله مراتب نگرانی خودرانسبت به امنيت جان احمد باطبی – فعال جنبش دانشجويی – که بدنبال ديداربا مقام نماينده سازمان ملل درروز8 نوامبر« ناپديد » شد اعلام می دارم. برپايه گزارش ها باطبی به دلايل معالجات پزشکی از20اکتبر2003 دردوره مرخصی 21 روزه اززندان اوين درتهران به سر می برد وقراربود درروز10 ماه نوامبربه زندان بازگردد.وی بدليل شرکت درتظاهرات دانشجويی تهران درسال 1999، به ده سال زندان محکوم شده است.

بنابرگزارش ها درروز8 ماه نوامبر وی با گزارشگر ويژه سازمان ملل درامورآزادی بيان – آمبئی ليگابو- که از ايران ديدارمی کرد ، ملاقات کرده است.پس ازاين جلسه وی به همراه تنی چند ازدوستانش به دانشگاه تهران رفت تا دريک ميهمانی افطار شرکت کند.گزارش ها حاکی است پس ازگذشت دو ساعت ازرفتن وي، پدرش محمد باقر باطبی ازاينکه فرزندش با خانواده تماسی نگرفته نگران می شود ومتوجه می شود که تلفن همراه وی نيزقطع می باشد.محمد باقر باطبی با دوستان وآشنايان، مقامات قوه قضائيه ومسئولان زندان تماس می گيرد ليکن موفق به پيدا کردن وی نمی شود.هيچ جايی خبری ازاحمد باطبی نبود.

پدر وی درتاريخ 11 نوامبرگفت که افرادی ناشناس چندين بار باخانواده وی تماس گرفته وعليه جان احمد باطبی وخانواده اش دست به تهديد زده اند.

چنين تهديد هايی نگرانی مرا نسبت به جان احمد باطبی افزايش داده است. من مصرانه ازشما تقاضا دارم که ازپليس ايران وقوه قضائيه بخواهيد تا هرچه زودترتحقيقاتی پيرامون « ناپديد شدن» احمد باطبی انجام دهند وتحقيقاتی بمنظورسلامت ومحل نگهداری وی انجام گيرد.

ازتوجه شما سپاسگزارم ومنتظرپاسخ شما هستم.

ارادتمند ،

XS
SM
MD
LG