لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۴۱

سرزمين مادری، محسن يونسی - 2003-11-23


حدود دودهه است که هيئت حاکم ايران مردم فلسطين رابه جنگ وترک مذاکره وگرفتن سرزمينهای خود تشويق مادی ومعنوی می کنند اينها همه نشان از يک تفکر جنگ طلبانه ويک طرفه است اما هيچ وقت نمی گويند يهوديهايی که درآن سرزمين هستند کجا بايد بروند وچه بايد بکنند؟!!

اين واقعيت وجود دارد که زمان به عقب برنخواهد گشت واينکه کشوری درحال حاضر به نام اسرائيل وجود دارد وهمان رسميتی دارد که ايران رادرمجامع بين المللی از آن برخوردار است وبه هيچ عنوان از حق خود نمی گذرد . امااين سوال بزرگ نيز مطرح است حال که هيئت حاکم ايران اينقدر به سرزمينهای مادری مردم دنيا علاقمند شده است وديگران رابه جنگ دعوت ميکنند نه مذاکره چرا خود درمورد سرزمينهای از دست داده (قراردادهای ترکمن چای وغيره ) حتی مذاکره هم نمی کنند؟! متاسفانه هيئت حاکم درعصر حاضر هم باسياست خارجی فوق العاده ضعيف خود منابع کشور راچنان به غارت می دهند که صدهاترکمن چای به خوابش هم نمی آيد از منابع دريای خزر گرفته که می بايستی 50 درصد عوايد اين دريا مال ايران و50درصد ديگر به کشورهای مشترک المنافع تعلق گيرد ، شواهد نشان می دهد که بيش از 16 درصد نصيب مانخواهد شد!! درسوی ديگر کشور هزينه تکميل 20درصد باقی مانده نيروگاه بوشهر به مبلغ اسمی يک ميليارد دلاراست( اين رقم اسمی است ورقم اصلی با قطعا" باتوجه به حمايت بيدريغ روسيه بالغ بر دهها ميليارد دلار نيز خواهد رسيد ) در جنوب کشور نيز همکاری های نفتی باشرکتهای روسی يا اروپائی باتکنولوژی دسته دوم وهزينه نگهداری بالا برخوان پر نعمت منابع نشسته اند (بقول رسانه های هيئت حاکم شرکتهای آمريکائی بخاطر تحريمهای آمريکا بايد از منافع سرشار ايران چشم پوشی کنند!!)

واقعا"چه کسی بعدها پاسخگوی اين سوال به نسل آتی است که چرا منابع مارابه تاراج داده ايد؟! آيا وقت آن نرسيده که فکر کنيم ماهم سرزمين مادری داريم وتاکی بايستی آتش بيار معرکه ساير کشورهاباشيم ودر جهت رفع تحريمهايی که تاکنون هزينه های سنگينی به اقتصاد سرزمينمان وارد کرده اقدامی انجام دهيم ؟!! محسن يونسی کارشناس مديريت صنعتی پاييز 82

XS
SM
MD
LG