لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۳۶

سكه ۵۰ تومانی در چرخه پولی ايران  - 2003-11-11


مدير اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ايران از ورود نسل جديد سکه ها در چرخه پولی اين کشور خبر داد و گفت: ))علاوه بر ضرب سکه هايی با طرح، اندازه و آلياژ جديد در مبالغ 50 تا 250 ريالي، سکههای 500 ريالی نيز وارد چرخه پولی کشور خواهد شد.((

مدير اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود : ))مرحله طراحی اين سکه ها به اتمام رسيده و پس از ضرب سکه های نمونه و کسب مجوزهای لازم اميد است که تا اوايل سال آينده وارد چرخه پولی شود.))

جلال جليليان: انتشار اسکناس با رقمهای درشت تر در کشور اقدامی اداری برای بهبود خدمات رسانی در شبکه بانکی و تسهيل مبادلات پولی است و نه اقدامی اقتصادی.

وی بر انتشار اسکناسهای 50 و 10 هزار ريالی در کنار اسکناسهای 20 هزار ريالی تاکيد کرد و افزود: ((بر اساس شاخصهای بانک مرکزی اسکناس10 هزار ريالی چاپ شده در سال 1350 با توجه به افزايش قيمتها هم اکنون نسبت به قيمت های سال 1350 تنها 67 ريال ارزش دارد.))

او با تاکيد بر تورم زا نبودن انتشار اسکناس درشت افزود: ((اسکناس و مسکوک سهم بسيار ناچيزی در نقدينگی دارد به طوری که از 415 هزار ميليارد ريال نقدينگی سال 1381 سهم اسکناس و مسکوک تنها 37 هزار ميليارد ريال بود.))

جليليان حجم بالای اسکناسهای فرسوده در چرخه پولی کشور را مورد اشاره قرار داد و اضافه كرد: (( تا زمانی که اسکناس با رقم درشت تر وارد چرخه بانکی کشور نشود، نميتوان شبکه بانکی را از اسکناسهای فرسوده پاکسازی کرد. علاوه بر اينکه اسکناس با ارقام درشت تر موجب بهبود خدمات رسانی در اين شبکه نيز ميشود.))

وی توان بانکها را برای جمع آوری کامل اسکناسهای فرسوده محدود عنوان کرد و افزود: (( در زمان حاضر علاوه بر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی حدود 24 هزار تحويل دار در شبکه بانکی مشغول فرسوده گيری اسکناسها هستند اما تنها موفق به جمع آوری 700 ميليون قطعه اسکناس فرسوده در سال ميشوند.))

مدير اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ايران ادامه داد : (( اين در حالی است که هر سال بيش از يک ميليارد و200 ميليون قطعه اسکناس فرسوده در کشور ايجاد ميشود که با توجه به توان شبکه بانکی هر سال500 ميليون قطعه کمتر اسکناسهای فرسوده در کشور جمع آوری شده و به لحاظ انباشت اسکناسهای فرسوده در هر سال وضعيت اسکناسهای در دست مردم نامطلوب تر ميشود. ))

جليليان عمر مفيد اسکناس را پنج سال ذکر کرد و افزود: (( به لحاظ پايين بودن فرهنگ استفاده از اسکناس در کشور، اسکناسها زودتر از پايان عمر مفيد خود فرسوده ميشوند. ))

XS
SM
MD
LG