لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۳۲

سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار آزادی ۱۱ روزنامه نگار زندانی در ايران شد - 2003-11-06


در پی سفر آقای امبئی ليگابود ( نماينده و گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان كميسيون حقوق بشير سازمان ملل ) به ايران ، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس، با صدور اطلاعيهای خواستار آزادی 11 خبرنگار زندانی در اين كشور شد.

اين سازمان در بيانيه خود آورده است : (( در آستانه ورود آقای آمبی ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در باره حق آزادی بيان و عقيده به ايران، گزارشگران بدون مرز از مقامات ايرانی می خواهد که همه امکانات خود برای تسهيل ملاقات وی با روزنامه نگاران زندانی بکار گيرند، به ويژه آقای آمبی ليگابو بايد امکان يابد که با روزنامه نگارانی که در سلول های انفرادی نگاهداری می شوند ديدار کند. گزارشگران بدون مرز به ويژه خواهان آن است که مسئولان جمهوری اسلامی ازاين فرصت بهره جويند و همه ی روزنامه نگاران زندانی در ايران را بدون قيد وشرط آزاد و از همه ی نشريات توقيف شده رفع توقيف کنند. گزارشگران بدون مرز عميقا نگرانی خود را از وضعيت بازداشت ايرج جمشيدی سر دبير روزنامه ی آسيا اعلام می کند، خانواده و وکيل اين روزنامه نگار بيش از صدو بيست روز است که از وی بی خبرند. ))

سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه اطلاعيه خود از يازده روزنامه نگار زندانی در ايران به اين شرح ياد كرده است:

يك - اکبر گنجی روزنامه نگار روزنامه توقيف شده صبح امروز که از ٢ ارديبهشت ماه ١٣٧٩ در زندان است.

دو - حسن يوسفی اشکوری روزنامه نگار مجله توقيف شده ايران فردا که از ١٤ مرداد ماه ١٣٧٩ در زندان است.

سه - حسين قاضيان روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده نوروز که از ٩ مهر ماه ١٣٨١ در زندان است.

چهار - عباس عبدی روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده سلام که از ١٣ آبان ماه ١٣٨١ در زندان است.

پنج - عليرضا جباری روزنامه نگار مجله توقيف شده آدينه و همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ٢٦ اسفند ماه ١٣٨١ در زندان است.

شش - سيامک پورزند همکار بسياری از روزنامه های مستقل که از ١٠ فروردين ماه ١٣٨٢ در زندان است.

هفت - تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.

هشت - رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001 که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است.

نه - هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا که از ٢٥خرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است. ده - ايرج جمشيدی سر دبير روزنامه ی آسيا که از ١٦ تير ماه ١٣٨٢ در زندان است. يازده - عليرضا احمدی روزنامه نگار روزنامه ی آسيا که از ٧ مرداد ماه ١٣٨٢ در زندان است. آدرس پايگاه اينترنتی گزارشگران بدون مرز به زبان فارسی چنين است : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=3242

XS
SM
MD
LG