لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۲۷

هزاران ايتاليائی در اعتراض به حقوق بازنشستگی دست به تظاهرات زدند - 2003-10-24


در ايتاليا اتحاديه های کارگری که نماينده ميليون ها کارگر هستند، در اعتراض به طرح های دولت برای تغيير سيستم مستمری با براه انداختن يک اعتصاب ٤ ساعته فعاليت های عادی را در بيشتر بخش های کشور متوقف ساختند. رهبران اتحاديه ها می گويند ١٠ ميليون نفر محل های کار خود را ترک کردند و يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر نيز در سراسر ايتاليا به معترضين پيوستند.

اعتصاب بسته شدن مدارس، ادارات پست، بانک ها و کارخانه ها را موجب شد. سرويس های پزشکی را از کار انداخت، حمل و نقل عمومی را متوقف ساخت و هزاران نفر از مسافران هواپيماها را سرگردان کرد. سه اتحاديه بزرگ کارگری ايتاليا با تغيير سيستم بازنشستگی که مردم را ناچار خواهد ساخت برای دريافت مزايای کامل سالهای بيشتری کار کنند مخالف هستند. کابينه ايتاليا تغييرات پيشنهادی را که ظرف ۵ سال به اجرا گذاشته خواهد شد تصويب کرده است، اما به تصويب پارلمان نيز نياز دارد.

K

XS
SM
MD
LG