لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۲۲

عفو بين الملل: برای بررسی علت مرگ زهرا كاظمی بايد کميته مستقلی تشکيل شود - 2003-07-29


اميرآذر

سازمان عفو بين الملل امروز همصدا با سازمان حقوق بشر اسلامی وساير سازمانهای حامی حقوق بشرخواهان انجام تحقيقات مستقل و همه جانبه پيرامون مرگ فتوژورناليست54 ساله ايرانی زهرا كاظمی شد كه درهنگام بازداشت درروز12 ژوئيه 2003درگذشت.

عفو بين الملل می گويد: « براساس تعهدات ايران درقبال ميثاق های جهانی حقوق بشر،ايران موظف است با برپايی تحقيقات قضايی بيطرفانه علت مرگ زهرا كاظمی را مشخص كند.» اين بيانيه در ادامه می افزايد:

اين تحقيقات همچنين بايد مشخص كند كه آيا مرگ زهرا كاظمی چنانكه برخی گزارشها حكايت می كنند بر اثربدرفتاری ويا شكنجه درمدت دوره بازداشت بوده ياخير؟زهرا كاظمی كه تابعيت ايراني- كانادايی داشت دربيمارستان بقية الله درتهران حاليكه تحت محافظت قرار داشت جان سپرد.وی درحال عكسبرداری از خانواده های معترض زندانيان سياسی در دربيرون زندان اوين درشمال تهران دستگيرشد.

سازمان عفو بين الملل طی سالها موارد بدرفتاری و شكنجه نسبت به دستگير شدگان را به ثبت رسانده است. سازمان از اقدام پرزيدنت محمد خاتمی داير برصدوردستوربه وزرای كشور، دادگستري، فرهنگ وارشاد اسلامی به منظورتحقيق پيرامون علت مرگ زهرا كاظمی درهنگام بازداشت استقبال می كند.

سازمان عفو بين الملل می افزايد:« مقامات بايد بااتخاذ تدابيری سختگيرانه و پذيرش معاهده سازمان ملل مبنی بر منع شكنجه و سايربدرفتاری ها به رفتارهای تحقيرآميزوضدبشری پايان دهد.» « تنها يك تحقيق سريع، همه جانبه ، مستقل و بيطرفانه می تواند به پيشبرد عدالت كمك كند.»

اميرآذر برای

اينترنت بخش فارسی صدای آمريكا

XS
SM
MD
LG