لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۲۳

اطلاعيه سازمان دفاع از حقوق ملی خلق تركمن، 18 تير را گرامی داريم - 2003-07-08


18 تير را گرامی بداريم!

هم ميهنان عزيز، مليت های تحت ستم!

18 تير، روز دانشجو، روز سرکوب خونين دانشجويان آزاده، روز اوج جنايت و وحشيگری رژيم استبداد مذهبي، بار ديگر فرا رسيد. 18 تير امسال زمانی فرا رسيد که جنبش آزاديخواهی دانشجويان گسترش بی سابقه ای يافته و پايه های رژيم اسلامی را بلرزه درآورده و سردمداران جنايتکار جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است. جنبش دانشجويي، که نطفه های آن در هجدهم تير بسته شده بود، ميرود تا به يک جنبش توده ای فرا رويد.

دانشجويان فداکار، عليرغم سرکوب خونين در هجدهم تير تسليم سياست ضد مردمی و ايران برباد ده رژيم اسلامی نشدند و اين بار با سری بلند و عزمی راسخ وارد ميدان مبارزه نابرابر شدند.

از مشخصات بارز جنبش کنونی دانشجويی بر خلاف جنبش های سابق دانشجويي، انعکاس وسيع آن در ميان مردم و پشتيبانی آنها از اين جنبش است. اين پشتيبانی اکنون بايستی به همراهی و همرزمی تبديل شده و جنبش دانشجويی به جنبش توده ای فرا رويد. اکنون زمان آن فرا رسده است که 18 تير از روز دانشجو به روز قيام عمومی مردم عليه رژيم اسلامی و سردمداران جنايتکار آن فرا رويد.

هموطنان عزيز!

رژيم اسلامی در طول 24 سال از عمر خود هرگز تا اين حد ضربه پذير نبوده است. رژيم استبداد نه تنها هيچگونه پايگاهی در ميان مردم ندارد، بلکه تزلزل مشهودی نيز در ميان نيروهای نظامی و انتظامی محسوس است. اکنون زمان آن فرا رسده است که اين فرصت تاريخی را غنيمت شمرده 18 تير را به روز آغاز سرنگونی رژيم استبداد اسلامی تبديل کرد. در اين روز بايستی همه آحاد مردم به تظاهرات عمومی دست زده و دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی را فلج کنند.

تظاهرات عمومی در شرايط کنونی تنها وسله موثر برای ايجاد مقدمات سرنگونی رژيم اسلامی است. اکنون بايستی به پا خاست و در هجدهم تير ناقوس سقوط جمهوری اسلامی را بصدا درآورد.

سازمان دفاع از حقوق ملی خلق تركمن

دوشنبه 16 تير 1382

XS
SM
MD
LG