لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۱۱

آموزش عالی در آمريکا، بخش هشتم - 2003-06-21


آموزش عالی در آمريکا، بخش هشتم

امتحان زبان انگليسی

امتحان توفل )TOFL ( که تلفظ ميشود )TOE- full( برای داوطلبان خارجی دانشگاه های آمريکا بسيار مهم است. لغت توفل از حروف اول لغات »امتحان انگليسی به عنوان زبان خارجي« تشکيل ميشود. اين امتحان برای ورود به بيش از چهار هزار مؤسسۀ عالی در آمريکا اجباری است. هدف امتحان تشخيص توانائی داوطلب در درک زبان انگليسی و خواندن و نوشتن به اين زبان است.

خدمات امتحانات آموزشی ) Educational Testing Service( اکنون امتحان توفل را به دو روش مختلف ارائه ميدهد. در بيشتر نقاط جهان داوطلب ميتواند به مراکزاختصاصی امتحانات رجوع کند و امتحان را از طريق استفاده از کامپوتر مرکز انجام دهد. علاوه بر اين روش، توفل روش امتحان ديگری دارد که داوطلب آنرا با مداد و کاغذ تکميل ميکند.

هردو روشِ امتحان نياز به گوش دادن، خواندن و نوشتن به زبان انگليسی دارند. در مقابل برخی از سؤالات چند جواب نوشته شده و داوطلب بايد جواب صحيح و مربوط را از ميان آنها انتخاب کنيد. امتحانات اکنون سؤالات نوينی نيز دارند. به عنوان نمونه، ممکن است از شما سؤالی شود که بيش از يک جواب دارد. يا ممکن است از شما سؤالی شود که مجبور شويد از ميان جوابهای ارائه شده جواب و يا جواب های مربوط را انتخاب کنيد.

توانائی شما در نوشتن به زبان انگليسی نيز آزمايش ميشود. به طور کل، تکميل امتحان توفل بين سه ساعت و نيم تا چهار ساعت به طول ميانجامد.

داوطلبان ميتوانند به طور نا محدود در موارد متعدددر اين امتحان شرکت کنند. متخصصين ميگويند، برای کسب تجربه و موفقيت بيشتر، شرکت در امتحان يک يا دوبار قبل از آنکه داوطلب به طور نهائی شرکت کند نافع است. به علاوه متخصصين معتقدند که استفاده از زبان انگليسی به طور روزانه در موفقيت داوطلب در امتحان توفل نيز مؤثر است.

مثلاً توجه به برنامه های انگليسی راديو تمرين خوبی است. علاوه بر برنامه اختصاصی زبان انگليسی راديو صدای آمريکا به برنامه عادی اين راديو نيز گوش کنيد. يک ساعت از برنامه را ضبط کرده و توضيح دهيد که شامل چه مطالبی بوده است.

تماشای فيلم های آمريکائی نيز مفيد است. به همچنين خواندن انتشارات انگليسي. خلاصه آنکه هر چه ميتوانيد تجربه خود را در سخن گفتن به زبان انگليسی افزايش دهيد.

برای کسب اطلاع بيشتر در مورد امتحانات توفل به جايگاه انترنتی رجوع کنيد که آدرس آن www.tofl.org ميباشد. در صورت عدم دسترسی به کامپوتر، اطلاعات بيشتر را ميتوان از طريق تماس با آدرس زير بدست آورد.

TOFL Services

Educational Testing Services

Post Office Box 6151

Princeton, NJ 08541 USA

گزارش آموزش دانشجويان خارجی - شماره ۹

اين گزارش اختصاصی صدای آمريکا توسط نانسی اشتاينبک تهيه شده است

XS
SM
MD
LG