لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۴۳

حضورتعداد کثيری ازافراد نيروی پليس و بسيجی صدای تظاهر کنندگان را خفه کرد - 2003-06-15


در پنجمِين شب پياپی اعتراضات هزاران نفر در تهران ديشب به خيابانهای پايتخت ريختند ولی حضور تعداد کثيری از افراد نيروی پليس و بسيجی صدای تظاهر کنندگان را خفه کرد. برگزاری تظاهراتی در حد اقل سه شهر ديگرايران حاکی از آن است که اين جنبش ممکن است آهنگ سريعتری بخود گيرد. گزارشی را در اين باره از دفتر خاور ميانه صدای آمريکا در قاهره به آگاهی شما ميرسانيم.

تعداد زيادی اتوموبيل دير هنگام ديشب در اطراف دانشگاه تهران که در روزهای اخير صحنه اعتراضات دانشجوئی بوده است به حرکت در آمدند. ولی به تعداد افرادی که احتمال داشت در تظاهرات شرکت کنند نيروی پليس با تجهيزات ضد شورش و بسيجی ها که چماق و زنجير بدست داشتندحضور يافتندو آنانرا در محاصره خود گرفتند.

چندين نفر از افرادی که با اتوموبيل در محل حاضر شده بودند بخود جرات داده و به نشانه همبستگی و حمايت از تظاهر کنندگان بوقهای اتوموبيل خود را به صدا در آوردند. رويداد ديشب با شبهای قبل از آن که تظاهر کنندگان شعار هائی عليه آيت الله علی خامنه ئی ، رهبر انقلاب اسلامی سر ميدادند تفاوتی فاحش داشت. تعدادی از مردم در روزهای اخير مجروح و يا زندانی شده اند و شيشه های بسياری از اتوموبيلها و مغازه ها در هم شکسته شده اند. پليس امروز تعدادی از بسيجی های طرفدار ملايان را که خود را به خوابگاه دانشجويان رسانده و دانشجويان را کتک زده بودند دستگير کرد. سازماندهندگان جنبش دانشجوئی ميگويند تظاهرات ديگری در شيراز، اهواز و اصفهان برپا شده است.

اصلاح طلبان همچون تند روهای بنياد گرا واشنگتن را به شعله ور ساختن ناآراميها متهم ميکنند. وزارت امور خارجه ايران ميگويد ايالات متحده آمريکا آشکارا در امور داخلی ايران دخالت ميکند و واشنگتن را به اغراق در اهميت اعتراضات متهم کرده است. از سوی ديگر مهدی کروبی رئيس اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ايران نيز ميگويد که همه ايران قاطعانه در طرد فشارهای آمريکا با يکديگر متحد اند.

هدف اين تظاهرات در ايران که از سوی واشنگتن بعنوان نشانی از خواست مردم برای آزادی مورد ستايش قرار گرفته است محمد خاتمی، رئيس جمهوری اصلاح طلب و روحانيون بنياد گرائی است که مانع تلاشهای وی برای ايجاد تغييرات اجتماعی و سياسی هستند.

XS
SM
MD
LG