لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۵۹

آموزش عالی در آمريکا، بخش هفتم:هزينه نام نويسی و تحصيل در يک دانشگاه آمريکائی - 2003-06-13


Education Report: Series 7# گزارش های مربوط به اين که چگونه دانشجويان خارجی ميتوانند در يک کالج يا دانشگاه آمريکائی تحصيلات خود را دنبال کنند ادامه ميدهيم.

امروز اطلاعاتی را در موردِ هزينه نام نويسی و تحصيل در يک دانشگاه آمريکائی در اختيار شما قرار ميدهيم. تمام دانشجويان خارجی بايد به اندازه کافی امکان مالی داشته باشند تا بتوانند هزينه تحصيلی خود را برای تمام سالهای تحصيل در يک کالج آمريکائی بپردازند. شما ميتوانيد هزينه تحصيلی سالانه را در نشريه راهنمای دانشگاه و يا در نشانی اينترنتی همان دانشگاه پيدا کنيد.

هزينه واحدهای تحصيلی دانشگاهی را “ Tuition “ يا شهريه مينامند. مخارج ديگر عبارت است از هزينه های محّل زندگی و غذائی که بايد در دانشگاه بخوريد و خريد کتاب و ساير لوازم مورد نياز تحصيلي.

بطور مثال دانشگاه کلوُرادو در بولدر Boulder، ميگويد يک دانشجوی خارجی بايد حدوداً سی و يکهزار دلار برای هر سال تحصيلی در اين دانشگاه بپردازد. کارشناسان ميگويند هر دانشجوی خارجی بايستی پول کافی برای تاَمينِ هزينه های حد اقل دو ماهِ تحصيلی خود را در بانکی نزديک محّل تحصيلی خود نگاهدارد. بيشتر از يکهزار دانشجوی خارجی که اتباع حدود يکصد کشور جهان هستند در دانشگاه کلوُرادو Colorado سر گرمِ تحصيل هستند.

معمولاً برای دانشجويان خارجی ِ درجه ليسانس که Undergrade خوانده ميشود، کمک هزينه تحصيلی در آمريکا وجود ندارد. هر چند مقامات مسؤول ميگويند برخی از دانشجويان رشته های موسيقی و ورزش امکان دارد کمک مالی از دانشگاهی که ميخواهند در آن به تحصيل ادامه دهند ـ در صورتی که بتوانند در رشته های نامبرده ورزيدگی خود را نشان دهند ـ دريافت دارند.

دانشجويان خارجی بايد مدارک کافی برای توانائی مالی خود و نحوه پرداخت هزينه های تحصيلی به بخشِ نام نويسی دانشگاه ارائه کنند. بطور مثال اگر شما ميخواهيد در دانشگاه کلوُرادو نام نويسی کنيد، بايد مدرکی را با ذکرِ نام شخص و منبعی که هزينه تحصيلی شما را خواهد پرداخت، ارائه دهيد. شخص نامبرده نيز بايد آن مدرک را امضا کند و علاوه بر آن وی بايد مدارک بانکی خود را که نشان دهنده پول لازم برای پرداخت چنين هزينه ای است به دانشگاه ارسال دارد. اگر خود شما هزينه های آموزشی را خواهيد پرداخت، بايد از يک بانک رسمی در کشورتان نامه ای ارائه دهيد که تاًييد کننده امکان مالی شما برای پرداختِ هزينه های تحصيلی است.

هزينه تحصيلی در بسياری از کالج ها و دانشگاه های آمريکائي، بسيار کمتر از دانشگاه کلوُرادوست و در برخی حتّی بيش از اينها.

دولت و يا کارفرمای شما ممکن است در پرداخت هزينه دانشگاهی تان کمک کنند. بهتر است حّد اقل هيجده ماه پيش از اينکه تحصيلات خود رادر آمريکا شروع کنيد، ببينيد آيا ميتوانيد از چنين کمکی برخوردار شويد. در گزاشهای بعدی با شما از هزينه ديگری که تحصيل در يک کالج يا دانشگاه آمريکائی در بر خواهد داشت مثل بيمه بهداشتی و غيره سخن خواهيم گفت.

XS
SM
MD
LG