لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۰۰

درگيری های شديد جمهوری دموکراتيک کنگو عليرغم ورود فرانسوی ها - 2003-06-08


يک روز پس از ورود گروهی از نظاميان اعزامی فرانسه به کشور دمو کراتيک کنگو، رو ز شنبه بار ديگر جنگهای سختی بين گروه های متخاصم آشوب طلب قبيله ای از سر گرفته شد.

صدها تن از آشوب طلبان قومی از قبيله ی Lendu به موضع رزمجويان قبيله Hema که در حال حاضر شهر بونيا پايتخت منطقه "ايتوری" را تحت کنترل دارد حمله بردند.

شاهدان عينی می گويند، رزمجويان قبيله Lendu در حملات خود از تفتگهای جنگی ، مسلسلهای سنگين و خمپاره انداز عليه رقيب استفاده کردند، ولی پس ازچند ساعت جنگ به عقب رانده شدند.

روز جمعه اولين گروه هزارو چهارصد نفری فرانسه به عنوان نيروهای اضطراری به رهبری آن کشور جهت کمک به ايجاد ثبات وآرامش دربونيا به آن منطقه وارد گرديدند.

XS
SM
MD
LG