لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۲:۵۸

آموزش عالی، بخش ششم: مقررات رواديد برای تحصيل در آمريکا - 2003-06-06


وزارت امور خارجه ايالات متحّده برای دادنِ اجازه تحصيل به دانشجويان خارجی در دانشگاه های آمريکا مقرّراتی دارد. اين مقررات را ميتوان در وب سايت يا تارنمای وزارت امور خارجه در بخشِ مسافرت که در دسترس تمام بازديد کنندگان قرار گرفته است مشاهده کرد. نشانی اين اطلاعات در وب سايت وزارت امور خارجه آمريکا بشرح زير است: www.travel.state.gov

هَنگامی که صفحه را گشوديد در طرفِ راستِ صفحه، کلمه خدمات services را ميبينيد. به قسمت رواديد برای شهروندان خارجی که مايل هستند به آمريکا مسافرت کنند، سپس بخش ويزاهای غيرِ مهاجرتی و قسمت رواديد های دانشجوئی و مبادلات جهانگردی مراجعه کرده و تقاضای رواديد دانشجوئی را تکميل کنيد.

هر دانشجوی خارجی که از طرف يک کالج يا يک دانشگاه برای ادامه تحصيل در اين کشور ـ آمريکا ـ پذيرش داشته باشد بايد يک مدرک قانونی در دست داشته باشد که رواديدِ يا ويزای صادره از سوی دولت آمريکا ناميده ميشود. مقررات اخذ ويزا، پس از حمله های تروريستی عليه ايالات متحّده آمريکا در يازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادی تغيير يافت.

امنيت ملّی آمريکا، مهمترين عاملِ تصميم گيری در اعطای رواديد به يک خارجی است. در حال حاضر، برای اينکه يکنفر اجازه ورود به خاک آمريکا را دريافت کند، زمان طولانی تری را جهت اخذ رواديد لازم دارد.

در تابستان گذشته (۲۰۰۲) مقررات جديدی بمورد اجرا گذاشته شد. مقررات جديد، تحقيقات امنيتی بيشتری را برای مردان بين سنين شانزده تا چهل و پنج و از بيست وشش مليت مختلف ايجاب ميکند. مقامات ذيربط ميگويند که اين مردان بيش از همه برای اخذ مدارک قانونی خود انتظار ميکشند.

بنا بر گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، تقاضا نامه هائی که سابقاً برای تصويب و اجازه صدور رواديد، تنها چند روز وقت لازم داشت، اکنون به وقت بسيار بيشتری نياز دارد. دليل طولانی شدن تاًييد درخواست رواديدِ ورود به آمريکا اينست که مقامات مسؤل بايد ببينند که آيا نام دانشجوی متقاضی در فهرست خارجی هائی که احتمال دارد با تروريستها مرتبط باشند، ديده ميشود يا نه.

مقامات مسؤول ميگويند انتظار ميرود در آينده، زمانِ لازم برای تحقيقات امنيتی در کمتر از يک ماه پس از تاريخ دريافت تقاضا نامه باشد.

وزارت امور خارجه آمريکا ميگويد برای دانشجويان خارجی بيش از بقيه مردمی که ميخواهند برای مقاصد غير تحصيلی رواديد ورود به آمريکا را دريافت کنند، دقّت نميکند.

امّا بهر حال دانشجويان بايد پيش از شروع کلاسهای درسی خود وارد آمريکا شوند. در نتيجه بايستی برای اخذ رواديدِ خود هر چه زودتر اقدام کنند تا زمان کافی برای تصويبِ آن داشته باشند.

مقررات تازه ديگری نيز بمورد اجرا گذاشته شده است. مثلاً، دانشگاه ها موظّف هستند در سايت وزارت امور خارجه آمريکا، مدرک تاًييدِ هر دانشجوی خارجی را که در دانشگاه پذيرفته اند، قرار دهند.

در آينده مجدداً اطلاعات ديگری در همين زمينه به آگاهی شما رَسانده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG