لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۵۲

حضور ديپلماتيک بريتانيا در عراق از سر گرفته شد - 2003-05-05


ديپلماتهای بريتانيائی به بغداد بازگشتند و باين ترتيب برای نخستين بار از پيش از آغاز جنگ سال ۱۹۹۱خليج فارس تاکنون، حضور ديپلماتيک بريتانيا در عراق ازسرگرفته شد.

کريستوفر سيگِر Christopher Segar که دوازده سال پيش معاون سفارت بريتانيا دربغداد بود و به بستن اين سفارتخانه کمک کرد، سرپرست جديد هيأت ديپلماتيک بريتانيا در پايخت عراق است. آقای سيگر، سفير خوانده نخواهد شد چرا که درحال حاضر هيچ دولتی در عراق برای پذيرش اعتبارنامه های وی وجود دارد.

ديپلماتهای بريتانيائی، مقدمتا ً در محفظه های ويژه ای که درمحوطه پيشين سفارت بريتانيا در بغداد داير شده است، کار و زندگی خواهند کرد. گفته ميشود که ساختمان آجری قرن نوزدهم سفارت بريتانيا در پايتخت عراق، ديگر قابل استفاده نيست.

XS
SM
MD
LG