لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۱:۱۴

يکی از فرماندهان پيشين ارتش جمهوری آفريقای مرکزی، خود را رهبرجديد اين کشور اعلام کرد - 2003-03-17


يکی از فرماندهان پيشين ارتش جمهوری آفريقای مرکزی، در پی کودتائی که در جريان سفر رئيس جمهوری اينکشور به خارج صورت گرفت، خود را رهبرجديد کشور اعلام کرد.

ژنرال فرانسوا بوزيز، درنطق راديوئی ديروز خود گفت که پارلمان را منحل ميکند و قانون اساسی را بحال تعليق درميآورد، ولی قول داد که در پی يک دوران انتقالی، دست به برگذاری انتخابات جديد بزند. وی گفت که اين کودتا، وقفه ای کوتاه و موقت در دمکراسی بوجود ميآورد.

نيروهای تحت فرمان ژنرال بوزيز، روز شنبه، فرودگاه و کاخ رياست جمهوری در بانگوئی پايتخت اينکشور را در کنترل گرفتند. کودتا در زمانی روی داد که آنگْ فِليکس پاتاسه، رئيس جمهوری آفريقای مرکزی، سرگرم سفری به خارج از کشور بود. آقای پاتاسه که در دوران رياست جمهوری خود با کودتاهای متعددی روبرو شده و از همگی جان سالم بدر برده، در حال حاضر در کامرون بسر ميبرد. اتحاديه آفريقا، کودتای جمهوری آفريقای مرکزی را محکوم کرده و ميگويد بزودی در باره اقدامات آتی خود تصميم خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG