لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۱۲

موافقت نامه ساحل عاج  موجب تشديد اختلافات گروههای طرف قرارداد گرديده است - 2003-02-12


موافقت نامه تقسيم قدرت در کشور آفريقائی ساحل عاج که هدف اصلی آن پايان بخشيدن به جنگهای داخلی پنج ماهه آن کشور بود اينک خود موجب تشديد اختلافات گروههای طرف قرارداد گرديده است. « توسنت آلن »مشاور رياست جمهوری ساحل عاج در مصاحبه ای که صدای آمريکا با وی بعمل آورد گفت، به اعتراضات مردم نسبت به واگذاری پست های کليدی به شورشيان نمی شود بی اعتنا ماند. وی همچنين گفت شورشيان در حاليکه نيمی از کشور را در اختيار دارند می گويند، بر اساس ميانجيگری دولت فرانسه، اگر دولت ساحل عاج پُستهای وزارت دفاع وکشور را در اختيار آنان نگذارد آنان بارديگر دست به جنگ خواهند زد. اين نظرات در حالی ابراز ميشود که « سيدو ديارا » نخست وزير آشتی جوی آن کشور سرگرم تهيه ليست نهائی برای کانديداهای دولت اتحاد ملی خود است.

XS
SM
MD
LG