لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۴۴

اعلاميه پرستو فروهر _ آرش فروهر در مورد ادعای دستگاه قضايی جمهوری اسلامی - 2003-02-04


اطلاعيه

هم ميهنان :

در اطلاعيه سازمان قضايى نيروهاى مسلح كه به تاريخ دوشنبه ششم خرداد ۱۳۸۱منتشر شده، با ترفند جديدى از سوى مرجع رسيدگى كننده به پرونده قتل پدر و مادرمان، داريوش و پروانه فروهر، روبرو شديم كه ما را موظف به توضيحات زير مىكند :

- ما رسماً اعلام كرده ايم كه تقاضاى مجازات قصاص براى محكومان اين پرونده ى ساختگى را نداريم، ولى اين هيچگاه به معناى گذشت از اين جنايتها كه در اين اطلاعيه با خلط واژه ها عنوان شده نمىباشد. در روند پيگيرى پرونده قتل پدر و مادرمان، ما خود را تنها متعهد به آرمانهاى والاى آن دو آزاده دانسته ايم، كه يكى از خواسته هايشان لغو مجازات اعدام بوده است . آنان شجاعانه بر ضد معيارهاى حاكم عنوان مىكردند كه : " زندگى نخستين و والاترين داده ايزدى به هر انسانى است و هيچ فرد يا جمع يا نهادى به هيچ بهانه اى حق سلب آن را ندارد …." . ( به نقل از اعلاميه ى " در راستاى لغو كيفر اعدام " منتشره از سوى دبيرخانه حزب ملت ايران در نوزدهم آذرماه ۱۳۷۶)

- همانطور كه اين دادگاه در صدور احكام اوليه قصد داشت مسئوليت حكم قصاص براى محكومان را متوجه ما كند، اكنون نيز با مخدوش كردن حقايق سعى بر اين است كه مسئوليت احكام صادره جديد را بر شانه هاى ما تلمبار كند.

- ما اين دادگاه را از ابتداى تشكيل فاقد صلاحيت دانسته ايم و از همين رو از شركت در آن خوددارى كرديم.

- روند رسيدگى به پرونده ى قتلهاى سياسى پائيز ۱۳۷۷از ابتدا تا كنون از ديدگاه ما تنها در راستاى مخدوش كردن حقيقت و پنهان داشتن آمران اصلى اين جنايتهاى سازمان يافته انجام گرفته و نهادن نام دادرسى بر اين خلافكاريها را بى عدالتى مضاعفى مىشناسيم.

- پس از صدور احكام اوليه از سوى دادگاه فرمايشى و ارجاع پرونده به ديوان عالى كشور، تمامى تلاش ما براى اطلاع گيرى از مسئولين رسيدگى كننده در مورد چند و چون اين رسيدگى با ديوار سكوت آنان روبرو شد و هيچگونه اطلاع رسمى از آنچه بر اين پرونده گذشت و به صدور احكام جديد منجر شد، نداريم. - هم ميهنان

نابودى و قتل دگرانديشان در ايران، جنايت سازمان يافته ايست كه از سوى بافت خشونت تنيده در نهادهاى قدرت طرح ريزى و اجرا شده است. دادخواهى اين جنايتها هيچگاه با محاكمه چند مامور اجراى حكم در پشت درهاى بسته دادگاهى فرمايشى، پايان نمىگيرد.

در پيشگاه وجدان زخم خورده ملت و تاريخ اين پرونده خونين باز است تا زمانى كه در دادگاهى صالحه، از حقايقى كه در طى اين سالها با هزاران ترفند از ملت ايران مخفى نگاه داشته اند پرده بركشيده شود.

هفتم خرداد ماه ۱۳۸۱ پرستو فروهر _ آرش فروهر

XS
SM
MD
LG