لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۰۸

مژده های سياست - 2003-01-27


با جهانی شدن هر چه بيشتر سياست که تازگی هم ندارد، ادعای حکومت هايی نظير طالبان که می گفتند: چهار ديواری، اختياری، ظاهراً خريداری نداشته و پيوستگی مردمی و جهانی برای هيچ تفکری جای شک نگذاشته که ديگر نمی توان به بهانه روابط و يا منافع، از مسايل اساسی به سادگی گذشت.
محيط زيست تنها در پاکی و يا آلودگی هوا خلاصه نمی شود و سياست هم جدا از اين محاسبات نيست. دموکراسی به شما اجازه تفکر، تبليغ و گفتگو می دهد در حاليکه ديکتاتوری در يک کلمه نه بيشتر و نه کمتر همه اجازه های شما را می گيرد .....

- وحشت از گارد محافظ يا مردم عراق؟
- انسانی که ساده و مدافع ارزش ها بود.
- هر امروزی، فردايی دارد.
- دلسوزی ها با تأخير پنج ساله
- رأی در پشت ميله های زندان
- سال عزت و شايد هم سال حقيقت

XS
SM
MD
LG