لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۲۹

كاريكاتوريست های چينی در خانه كاريكاتور ايران - 2002-11-19


همزمان با روزهايی كه جهانيان تغييرات اساسی را در كادر رهبری حزب كمونيست چين نظاره گرند، چند تن از كاريكاتوريست های معاصر آن كشور آثارشان را در خانه كاريكاتور ايران به نمايش گذارده اند .

در اين نمايشگاه كه طی روزهای بيست ويكم تا بيست و هشتم آبان ماه (12 تا 20 نوامبر) بر قرار است ، كاريكاتوريست های چينی 36 قطعه از آثار عمد تا رنگی خود را در معرض ديد عموم قرار داده اند.

پيش از اين نيز تعدادی از هنرمندان خارجی كه بعضا چهره های در خور توجهی به شمار می آ يند كاريكاتورهايشان را در گالری خانه كاريكاتور به نمايش گذاشته بودند.

در اين نمايشگاه، هانگ شون های، به عنوان يكی از كاريكاتوريست ها تانكی را به تصوير كشيده كه در مقابل مرد هندی كه در حال نواختن نی است متوقف مانده. جالب آنكه به جای مار كبرای مرد هندی، لوله تانك از نوای ساز به رقص در آمده است.

شون های چاقويی را نيز تصوير كرده كه وقتی به آن دقت می كنيم متوجه می شويم كه قسمت تيزی آن به جای تيغه فلزی زبانی سرخ رنگ است. از زبان آب می چكد و گويا آماده بريدن چيزی است. البته طبيعيست كه آنچه زبان می برد سخنان و نظرات ديگران خواهد بود .

زانگ جيا به عنوان يكی ديگر از هنرمندان چينی مسافران غير قانونی و شايد پناهند گانی را كشيده كه در ساحل دريا پاهايشان را از داخل كشتی محقری كه آنها را به مقصد رسانده در آورده اند. آنها در مقابل ماموران گارد ساحلی كه مسافران قانونی را كنترل می كنند به صورت پنهانی و البته خنده آوری وارد خاك بيگانه می شوند .

زانگ در كاريكاتورديگری مسئله بسيار دهشتناكی را نيز تصوير كرده است. مردان ، زنان و حتی كودكان همگی ماسكهای خنده رو بر صورت زده اند و بی تفاوت از كنار هم گذر می كنند. در اين بين مردی كه ماسك خندان بر چهره ندارد توسط دو پليس دستگير شده است .

دا ابيو آنگ هم سربازان بی سری را به تصوير كشيده كه به دستور فرمانده خود كه او نيز بدون سر است، مرد حيرت زده ای را به قصد گردن زدن روانه دستگاه گيوتين می كنند. خونهای ريخته شده روی گيوتين و سرهای افتاده بر زمين حكايت از آن می كند كه گويا بی سرها هرگز نمی خواهند سر به تن احدی بماند .

در اين نمايشگاه مسئله باز داشت و به زندان افكندن افراد متفاوت در جامعه در كنار ساير كاريكاتورهايی كه به مسائل روزمره زندگی آدمی می پردازند بسيار جلب نظر می كند. حقيقتا شايد در جامعه ای كه هنوز كشتار دانشجويان در ميدان تيان آنمن و باز داشت های اعضای فرقه فالون گونگ در سالهای اخير و ... را از ياد نبرده است خلق آثار اينچنينی خيلی هم بی راه نباشد .

به هر حال درست در همين روزهايی كه نمايشگاه هنرمندان چينی در تهران بر پاست، هو جينتائو، رهبر جديد حزب كمونيست چين پر صلابت تر از جيانگ زمين بر بازتر شدن فضای اقتصادی آن كشور تاكيد می ورزد. حال بايد ديد در اين ميان دموكراسی و حقوق بشر كه نياز آن در كاريكاتورهای چينيان احساس می شود باز هم پشت درهای اقتصاد باز معطل خواهند ماند ؟

آرش ايرانی، برای واحد اينترنت بخش فارسی صدای آمريكا

XS
SM
MD
LG