لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۲۷

نگاهی به نقاشيهای عليرضا مسگری در گالری  سيحون - 2002-09-04


نمايشگاهی از نقاشی های مد رن عليرضا مسگری از نهم تا چهاردهم شهريور ماه سال جاری (۳١ آگوست تا ٤ سپتامبر) در گالری سيحون تهران برپا شد.

مسگری كه متولد ١٣۵۹ شمسی و دانشجوی سال آخر نقاشی است در آخرين نمايشگاه خود چهارده قطعه از جديد ترين نقاشی های رنگ و روغنش را كه بيشتر با استفاده از رنگ های تيره و روی بوم ترسيم شده اند در معرض ديد عموم قرار داده است.

اولين مسئله ای كه در نمايشگاه اخير مسگری جلب نظر می كند (خصوصا برای كسانی كه با آثار و نمايشگاه های قبلی او آشنايی دارند) بهره گيری اين نقاش جوان از رنگهای مشكی، سرمه ای ، آبی پر رنگ ، طوسی و در نتيجه ايجاد فضايی تاريك و د لگير در آثار جد يدش است . در حالی كه او در نمايشگاههای انفرادی قبلی خود (نگار خانه لاله ، بهمن ١٣٨۰ و نگارخانه عصر ، خرداد ١٣٨١ ) عمد تا از رنگهای قرمز ، زرد ، آبی نيلی ، بنفش و... برای ترسيم نقاشيهايش بهره می گرفت .

او در نمايشگاههای پيشين خود، مانند امروز ، نقاشيهای آبستره و مد رنش را با كنار هم قرار دادن و بعضا در آميختن رنگهای مختلف و ايجاد فضايی مبهم و پيچيده ايجاد كرده بود: د ر بعضی از كاد رها اشكال هند سی با كمك رنگهای تخت به تصاوير حالت ايستايی می دهند و در بعضی ديگر خطوط نرم و مغشوش و رنگهای درهم و برهم نقوش وهم آلودی به وجود می آورند.

به هر حال همانطور كه آمد ، تفاوت عمده نقاشيهای امروز مسگری با آثار گذشته اش، در نحوه به كار گيری و استفاده از رنگهای مختلف است كه اين امر ممكن است به سبب بروز تغييرات روحی و سليقه ای د ر اين نقاش جوان صورت پذ يرفته باشد.

د ر پايان می توان گفت، مسگری كه از جمله نقاشان جوان و پر كار جامعه هنری ما محسوب می شود، آثارش عمد تا بر گرفته از ذهنيات و تفكرات آنی است و شايد نقوش پيچيده و مبهم نقاشيهايش نيز از پيچيد گيهای روحی و شخصيتی او نشات گرفته باشد .

XS
SM
MD
LG