لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۵۵

ارسال نامه ای آغشته به پودر سفيد رنگ مشکوک به ال گور - 2002-08-29


مقامات شهرنشويل در ايالت تنسی می گويند پودرسفيد رنگ مشکوکی که روی يک نامه پاشيده و برای ال گور معاون سابق رئيس جمهوری آمريکا ارسال شده بود، مورد آزمايش قرارگرفت و نتيجه آن ازلحاظ آلوده بودن به باکتری سياه زخم منفی بود. يک سخنگوی آقای گور که هم اکنون تعطيلات خود را درکاليفرنيا می گذراند گفت که وی روزچهارشنبه ازشنيدن اين خبرخيلی خوشحال شده بود. سازمان اف بی آی می گويد با اين واقعه به عنوان نوعی شوخی شيطنت آميز برخورد کرده است. روزسه شنبه پس ازآن که يک کارمند دفترآقای ال گور پاکت نامه ای را که به نام وی رسيده بود گشود وپودرسفيد رنگ را ديد و جريان را گزارش کرد، تيم مواد خطرزا بلافاصله عازم دفترکار آقای ال گورشد. دوتن ازکارمندان دفتر موقتا در قرنطينه نگاه داشته شده اند و دفترمهر و موم شده است.

XS
SM
MD
LG