لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۲۲

نخستين حکم های جلب کشاورزان سفيد پوست - 2002-08-16


آخرين خبر

در زيمبابوه، پنج مزرعه دار سفيد پوست در دادگاه حاضر شده اند تا به اتهام ناديده گرفتن دستور دولت داير بر تخليه مزارع خود محاکمه شوند.اين ۵ نفر اولين گروه از هزاران مزرعه دار سفيد پوستی هستند که به اتهام امتناع از بيرون رفتن مزارع خود طبق قانون اصلاحات ارضی پرزيدنت موگابه محاکمه خواهند شد. همه آنها به قيد ضمانت آزاد هستند و بايد در ماه سپتامبر در دادگاه حاضر شوند. امروز ۵ مزرعه دار ديگر ، به دليل سر پيچی از قانون دستگير شده اند.آقای موگابه می گويد سياست اصلاحات ارضی او که زمين سفيد پوستان را به سياهان بی زمين می دهد ، بی عدالتی های استعمار بريتانيا را جبران می کند. زيمبابوه دست کم به شش تن از مزرعه داران نافرمان سفيد پوست دستورداده است به اتهام ناديده گرفتن فرمان تخليه مزارع خود طبق برنامه بحث انگيزجديد اصلاحات ارضی امروز دردادگاه حضوريابند. اين شش تن نخستين کسانی هستند که به دادگاه جلب می شوند. بيش از دوهزار مزرعه دارسفيد پوست مهلت هفته گذشته را درمورد تخليه مزارع خود به منظورآن که دراختيار سياه پوستان فاقد زمين قرارگيرد، ناديده گرفته اند. وکلای مدافع اين شش تن می گويند که موکلان آن ها فرمان تخليه را ازلحاظ قانون اساسی مورد اعتراض قرارخواهند داد. اگرآن ها درمورد ناديده گرفتن فرمان مقصرشناخته شوند، ممکن است به جريمه يا زندان محکوم شوند. پرزيدنت رابرت موگابه رئيس جمهوری زيمبابوه می گويد سياست اصلاحات ارضی، اشتباهات دوران استعماری بريتانيا را که بهترين زمين های کشاورزی را به سفيد پوستان داده بود تصحيح خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG