لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۰۴

ديدار پاپ از زادگاه خود - 2002-08-16


پاپ جان پل دوم رهبرکاتوليک های جهان خود را آماده يک مسافرت عاطفی واحساساتی به کشورزادگاه خود، لهستان می کند. پاپ که ۸۲ سال دارد وازسلامت خوبی برخوردارنيست، امروزعازم کراکو واقع درجنوب لهستان است. وی قصد دارد چهار روز را دراين شهر و اطراف آن بگذراند. اين شهری است که وی پيش ازآن که درسال ۱۹۷۸ به عنوان نخستين پاپ لهستانی انتخاب شود، اسقف اعظم آن بود. پاپ درآخرين ديدارخود ازاين منطقه درسال ۱۹۹۹ به علت ابتلا به يک عارضه سرماخوردگی، نتوانست دريک مراسم عشای ربانی که درفضای باز برگزارشد و يک ميليون تن درآن شرکت کردند و انتظارديداراو را داشتند حضوريابد. اين بارپيش بينی می شود دو ميليون نفر در مراسم عشای ربانی که قراراست روزيکشنبه درفضای باز برگزار شود و اوج سفرپاپ تلقی می شود شرکت کنند.

XS
SM
MD
LG