لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۰۹

ايران ادعای فشار بر پناهندگان افغانی را رد کرد - 2002-08-15


ايران اين ادعای سازمان ملل را که می گويد پناهند گان افغان برای باز گشت به افغانستان زير فشار قرار دارند، رد می کند. محمد رستمی از مقامات وزارت کشور ايران امروز گفت هر ۱۷۶۲۰۱ پناهنده ای که به کشور شان باز گشته اند به ميل خود اين کار کرد ه اند. روز يکشنبه يک سخنگوی آژانش پناهند گان سازمان ملل گفت که شمار پناهند گانی که هر هفته از ايران به افغانستان باز می گردند بنحو چشمگيری افزايش يافته است. اين سخنگو افزود، بسياری از پناهند گان گفته اند که برای ترک ايران زير فشار بوده اند. آژانس پناهند گان می گويد اين قبيل فشار ها نقض توافقی است که در مورد باز گشت پناهند گان بين ايران، افغانستان و سازمان ملل منعقد شده است.

XS
SM
MD
LG