لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۵۸

همدستان  احمد عمرسعيد شيخ تهديد به خشونت کردند - 2002-07-17


مقامات پاکستان می گويند تهديدهای متعددی دريافت داشته اند که تهديدکنندگان طی آن گفته اند عليه هرکس که آسيبی به احمد عمرسعيد شيخ وارد آورد، متوسل به خشونت خواهند شد. او يک ستيزه جوی اسلامگرا است که درقتل دانيل پرل روزنامه نگارآمريکايی مجرم شناخته شده است. پليس، اقدامات امنيتی را درمورد مقامات مستقر در زندان حيدرآباد که شيخ عمر درآن زندانی است و همچنين درمورد قاضی که اورا محاکمه کرد، افزايش داده اند. قاضی روزدوشنبه شيخ عمر را به اعدام و سه نفرديگر را که به وی در ربودن و کشتن آقای پرل کمک کرده بودند، به حبس ابد محکوم کرد. شيخ عمر که سرسختی نشان می داد، از طريق بيانيه ای که به وسيله وکيل مدافع او منتشرشد، اعلام کرد آن ها که ترتيب مجازات اعدام اورا داده اند، با انتقام مرگباری روبرو خواهند شد.

XS
SM
MD
LG