لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۳۳

حمايت نمايندگان مجلس از آيت الله طاهری - 2002-07-12


بيش از ۱۰۰ تن ازنمايندگان مجلس ايران حمايت خود را ازيک روحانی بلندپايه ايرانی که به عنوان اعتراض به نحوه اداره امورکشورازسوی افراطيون مذهبی ازمقام خود استعفا داده بود اعلام داشتند.
آيت الله جلال الدين طاهری درآخرين ساعت های روزسه شنبه گذشته و درجريان سومين سالگرد ناآرامی های گسترده دانشجويی در سراسرکشور، از وظايف خود به عنوان امام نمازجماعت شهراصفهان استعفا کرد. آيت الله طاهری درنامه استعفای خود که از روی کمال خشم تنظيم شده بود، روحانيون محافظه کار دولت جمهوری اسلامی ايران را متهم کرد که به نام دين، موسسات مدنی و منتخب کشور را به حال فلج درآورده اند. او همچنين آنچه را که زندانی کردن غيرقانونی نويسندگان هواداراصلاحات ناميد وهمچنين بازداشت خانگی آيت الله حسينعلی منتظری، يک روحانی عمده مخالف را محکوم کرد. ۱۲۵ تن از قانونگذاران ايران روزپنجشنبه با امضای نامه ای خاطرنشان ساختند که درد آيت الله را احساس می کنند و اميدوارند که مردم به او گوش فرا دهند. جبهه مشارکت ايران اسلامی که حزب عمده اصلاح طلب ايران تلقی می شود می گويد نظرآيت الله طاهری بيانگراعتقادات ميليون ها ايرانی است. چند روزنامه ايرانی با وجود دستورشورای عالی امنيت ملی ايران درمورد عدم انتشار مقالاتی به نفع و يا عليه روحانيون واکنش های مربوط به نامه استعفای آيت الله طاهری را منتشرساختند.
آيت الله طاهری اولين روحانی است که ۲۳ سال پس ازاستقرار جمهوری اسلامی ايران با چنين رويه انتقاد آميزی علنا استعفا داده است. درحال حاضراصلاح طلبان ايران کنترل مجلس ورياست جمهوری را دردست دارند. با اين حال کنترل قوه قضائيه، نيروهای مسلح ، راديو وتلويزيون و ارگان های نيرومند دولتی که می توانند مصوبات مجلس را وتو کنند در دست روحانيون افراطی است. قوه قضائيه محافظه کارايران پيوسته کوشش های مربوط به انجام اصلاحات سياسی واجتماعی درنظام اسلامی دولتی را عقيم گذارده است.

XS
SM
MD
LG