لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۲۸

زيرذره بين: موج اخير حملات گروه های فشار - 2002-06-26برنامه زير ذره بين سه شنبه ۲۶ ژوئن دکتر عليرضا نوری زاده مفسرسياسی و روزنامه نگار بين المللی به پرسش های فرح جهانگيری درارتباط با کنارگذاشتن ياسر عرفات، موج اخير حملات گروه های فشار، ومسئله اختلاس هادر ايران پاسخ می دهد.
۱-آقای دکتر نوری زاده اصرار واشنگتن و آقای شارون به کنار گذاشتن آقای عرفات بسياری از تحليلگران مسائل خاورميانه را دچاراين وحشت کرده است که خلاء برکناری رئيس دولت موقت فلسطينی که به هر حال مسلمانی ميانه رو و ناسيوناليست است موجب قدرت گرفتن تندرويان بنيادگرا بشود و حتی يکی از بلندپايگان حزب کارگر اسرائيل نيز شرايط تعيين شده برای فلسطينی هارا مردود دانسته است نظر اروپائيان دراين مورد چيست؟
۲ـ آقای تاج زاده هم در موج اخير حملات گروه های فشاربه اجتماعات و تهديدهای رسانه های محافظه کار يک بارديگر احضار شده است به جز برگزاری انتخابات رياست جمهوری آقای تاج زاده به گناه کدام فعاليتی احضارشده است.
۳ـ بنظر می رسد که تهديدهای روحانيون و روزنامه های تندروی جناح محافظه کارعليه آقای آغاجری صورت خطرناک پيدا کرده و در شرايطی که چندين صد هزار نفر بدون سرپناه و نيازمندی های اوليه در ويرانه های روستاهای استان های همدان، قم و قزوين سرگردانند، هم و غم اين روزها، سخنان آقای آغاجری درتشريح نظرات علی شريعتی است .
۴ـ با سخنان اخير آقای عليزاده يک بار ديگر اختلاس های چند ميليارد تومانی آقازاده ها مطرح شده است که تنها يک قلم آن اختلاس ۱۰۰ ميليارد تومانی ناصر طبسی درالمکاسب است .

XS
SM
MD
LG