لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۴۵

اعلام نام وزرای کابينه کرزی - 2002-06-20


حامد کرزای، رئيس جمهوری دولت هجده ماهه انتقالی افغانستان، پس از آنکه اسامی وزرای اصلی و مهّم کابينه خود را اعلام کرد، برای شروع رياست جمهوری خويش سوگند وفاداری ياد کرد. حامد کرزای در سخنرانی روز چهارشنبه خود خطاب به لويا جرگه يا شورای بزرگ ريش سفيدان افغانستان گفت که دونفر از رهبران اقوام تاجيکِ اتحّاد شمال، در پستهای وزارت دفاع و وزارت امور خارجه باقی خواهند ماند. در همان حال يک نفر از قوم پشتون که فرماندار نيز هست، عهده دار وزارت کشور خواهد شد. شرکت کنندگان لويا جرگه با بلند کردن دستهای خود، منتخبين کابينه کرزای را تاًييد کردند. تاًييد وزرای منتخب کرزای توسّط لويا جرگه قبل از پايان گردهمائی آن صورت گرفت که با بيش از يک هفته مشاجرات شديد همراه بود. در همان حال که کميسيونی ماًمور ايجاد يک قوّه مقنّنه برای دوره انتقالی است، پرزيدنت کرزای ميگويد وی نام بقيه اعضای کابينه خود را اعلام خواهد کرد

XS
SM
MD
LG