لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۴۵

گزارش وزارت امور خارجه درباره ايران - 2002-06-06


وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش سالانه خود به کنگره اين کشور در باره قاچاق انسان در سطح جهانی ميگويد دولت ايران به حداقل ضوابط لازم برای از بين بردن قاچاق انسان عمل نميکند و در اين زمينه اقدامی قابل توجه انجام نميدهد. جزئيات بيشتر را از گزارشی می شنويد که مهتاب فريد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تهيه کرده است

وزارت امورخارجه آمريکا از ايران به عنوان کشور مبداء و ترانزيت قاچاق انسان نام می برد و ميگويد زنان و دختران جوان ايرانی را قاچاقی به قصد تجارت و استثمار جنسی به کشورهای خليج فارس و ترکيه می برند . پسرهای جوان نيز از طريق ايران به امارات متحده عربی برده ميشوند، ووادار به شتررانی ميشوند. در همين حال، قاچاق داخلی زنان و دختران جوان برای استثمار جنسی نيز وجود دارد .
وزارت امور خارجه آمريکا در اين گزارش که دومين گزارش سالانه آن به کنگره اين کشور در اجرای قانونی است که دو سال پيش به تصويب رسيد ميگويد قوانين ايران، مشخصا و بوضوح قاچاق انسان را منع نميکند، اما مقررات ديگری وجود دارد که می توان به استناد آنها قاچاقچيان را تعقيب و مجازات کرد . وزارت امور خارجه آمريکا که اميدوار است از طريق اين گزارش ِ سالانه، اذهان جهانيان را به عمل وحشت آور قاچاق انسان جلب کند، در گزارش امسال خود که ديروز منتشر شد ، با اشاره به سه محاکمه مرتبط با قاچاق انسان در ايران در سال گذشته ميگويد، در باره جزئيات اين محاکمات و نتايج حاصل از آنها اطلاعاتی منتشر نشده است . وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش خود در عين حال از همکاری دولت ايران با مقامات پاکستانی در مورد يک پرونده مرتبط با شتررانی خبر ميدهد که از طريق تحويل دادن افراد تحت تعقيب انجام گرفته است . وزارت امور خارجه آمريکا با اشاره به اجباری بودن سنگسار زنان و مردانی زناکار در قانون جزای ايران ميگويد برای زنانی که قربانی عمل مردان قاچاقچی شده باشند بسيار دشوار است که بتوانند غرامت قانونی دريافت کنند زيرا اعتبار شهادت زن در دادگاه نصف شهادت مرد است و بهمين جهت برای زن دشوار است که بتواند شکايت خود را عليه مرد به اثبات برساند . وزارت امور خارجه آمريکا ميگويد دولت ايران برای حراست از قربانيان قاچاق انسان اقدامی بعمل نياورده است. قربانيان اغلب زندانی ميشوند، شلاق ميخورند و بعضی اوقات برای زنا سنگسار ميشوند . وزارت امور خارجه آمريکا ميگويد از نظر جلوگيری، دولت ايران از برنامه نگاه داشتن نوجوانان در مدارس حمايت ميکند، اما از برنامه تبليغ برای آگاه ساختن عموم جانبداری نکرده است .

XS
SM
MD
LG