لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۰۱

زير ذره بين: کنفرانس انتفاضه در تهران - 2002-06-03


دربرنامه دوشنبه سوم ژوئن دکتر عليرضا نوری زاده به پرسش های فرح جهانگيری درارتباط با برپائی کنفرانس امام خمينی و انتفاضه فلسطينی در تهران برغم خطرهای امنيتی پيامد حمايت از گروه های شرکت کننده در آن، پايان گرفتن مسالمت آميز مساله استيضاح ِ وزير مسکن و شهر سازی و مسکوت ماندن استيضاح آقای خرازی وزير خارجه جمهوری اسلامی ،بيانات رئيس مجلس ششم درمورد اينکه ايشان کانديدای رياست جمهوری نيست و مساله فروش تراکم و درگيری های اعضای شورای شهر و شهرداری دراين رابطه ،پاسخ می گويد: آقای دکتر نوری زاده برغم تلاش های بخشی از حاکميت جمهوری اسلامی و هشدارهای مکرر کارشناسان سياسی درايران، بنظر می رسد که اقتدارگرايان برهبری آيت الله خامنه ای همچنان به فعاليت های خود برای گره زدن سرنوشت ايران با مساله فلسطين ادامه می دهند که آخرين نمونه آن برپائی مجدد کنفرانسيباشرکت گروه های افراطی فلسطينی درتهران در لوای مراسم سالگشت درگذشت آيت الله خمينی است. ۲ـ مساتله فروش تراکم هم به يکی از مسائل معضل روز تبديل شده و فعلاً درگيری های شورای شهر تهران در حول و حوش اينمساله می چرخدو گروه اصغرزاده و عطريانفر درتلاش موفقيت در انتخابات شوراها دراسفند ماه آينده همچنان از اين مساله استفاده می کنند. ۳ـ يک بارديگر مسائل مالی و ردو بدل کردن اتهامات مالی اقتدارگرايان و اصلاح طلبان و درگيری های خشن بين نمايندگان دو جناح در مجلس ششم ۴ – با پايان گرفتن ماجرای استيضاح وزير مسکن و شهرسازی گزارش ها حاکی از مسکوت گذاستن استيضاح آقای خرازی وزير خارجه جمهوری اسلامی است که از سوی نمايندگان کرد پيشنهاد شده بود

XS
SM
MD
LG