لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۲۷

سفر کارتر به کوبا آغاز شد - 2002-05-12


جيمی کارتر رئيس جمهوری پيشين آمريکا امروز به کوبا می رود .از زمان انقلاب کمونيستی کوبا در سال ۱۹۵۹ جيمی کارتر نخستين رئيس جمهوری شاغل يا پيشين آمريکاست که از کوبا ديدار می کند. به گزارش رسانه های دولتی کوبا، جيمی کارتر در اين سفر پنج روزه فرصتی خواهد يافت تا با هر کسی که می خواهد به گفتگو بپردازد. سفر جيمی کارتر به کوبا در اوج مباحثی صورت می گيرد که اين روزها در آمريکا جريان دارد که آيا واشنگتن بازهم بايد به سياست چهار دهه گذشته اش در مورد منزوی ساختن کوبا ادامه بدهد يا نه. جيمی کارتر که موافق سست تر شدن محدوديتهای بازرگانی و مسافرتی آمريکا با کوبا است، يکشنبه شب با فيدل کاسترو رهبر کوبا ديدار می کند واز دانشگاه هاوانا از طريق تلويزيون برای مردم کوبا پيام می فرستد. وی در نظر دارد با مخالفان رو به افزايش دولت کوبا نيز گفتگو کند. مقامهای آمريکائی از جيمی کارتر خواسته اند در اين سفر در امر پيشبرد حقوق بشر و باز گرداندن دموکراسی به کوبا تلاش کند ناراضيان کوبا با تسليم دادخواستی با بيش از ۱۱ هزار امضا به مجمع ملی کشور، خواهان همه پرسی در باره اصلاحات دموکراتيک شده اند. دادخواست ناراضيان ، روز جمعه ،يعنی دو روز پيش از ديدار برنامه ريزی شده جيمی کارتر رئيس جمهوری پيشين آمريکا از کشور کمونيستی کوبا به مجمع ملی تسليم شده است. ارائه اين دادخواست در تاريخ ۴۳ ساله حکومت فيدل کاسترو بر کوبا اقدامی بی سابقه است.هدف ناراضيان از اين اقدام،برگزاری همه پرسی و تضمين آزادی بيان و اجتماعات، عفو زندانيان سياسی، آزادی انتخابات و فعاليت آزاد اقتصادی است . دولت کوبا اين اقدام را بی اهميت خوانده و می گويد ناراضيان دست اندر کار،مزدوران آمريکا هستند

XS
SM
MD
LG