لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۵۲

چند سناتور زن آمريکائی برای دفاع از حقوق بشر در برمه  گروه سياسی تشکيل دادند


چند سناتور زن آمريکائی گروهی سياسی برای برجسته ساختن موارد نقض حقوق بشر در برمه تشکيل دادند.

سناتور دايان فاينشتاين Dianne Feinstein رئيس مشترک اين گروه می گويد ماموريت گروه جديد اين است که وخيم ترين وضعيت نقض حقوق بشردرجهان را زير ذره بين قراردهد.

خانم لورا بوش بانوی اول آمريکا که روزچهارشنبه در ضيافت ناهاراين گروه شرکت کرده بود، اظهار داشت خوشوقت است که می بيند سناتورهای وابسته به هردو حزب دمکرات وجمهوری خواه برای رسيدگی به وضعيت برمه با يکديگر همکاری می کنند. تاکنون بيش از ۱۵ سناتور به اين گروه پيوسته اند.

نخستين اقدام اين گروه در روزچهارشنبه، ارسال نامه ای برای بان کی- مون دبيرکل سازمان ملل متحد بود. دراين نامه ازآقای بان خواسته شده است که دولت برمه را برای آزاد ساختن خانم آنگ سان سوچی رهبراپوزيسيون برمه تحت فشارقرار دهد.

سناتور دايان هاچينسون Diane Hutchinson رئيس مشترک ديگر گروه اظهارداشت خانم آنگ سان سوچی زندگی خود را وقف ترويج دمکراسی دربرمه کرده است ودراين راه دست به فداکاری زده است.

XS
SM
MD
LG