لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۵۹

بيل کلينتون: تاريخ درباره يلتسين با مهربانی قضاوت خواهد کرد


ولاديميرپوتين رئيس جمهوری روسيه روز چهارشنبه را به عنوان روزسوگواری برای بوريس يلتسين رئيس جمهوری فقيد روسيه تعيين کرده است. آقای يلتسين روزدوشنبه درسن ۷۶ سالگی درمسکو درگذشت.

مقامات کاخ کرملين می گويند کالبد آقای يلتسين پيش ازخاکسپاری درگورستان نوودويچی Novodevichy درمسکو ، درکليسای ساويور مسکو قرارداده خواهد شد.

آقای يلتسين که نخستين رئيس جمهوری بود که درجريان يک انتخابات مردمی زمام امور را در دست گرفت، دوران خدمت خود را ازحزب کمونيست آغازکرد وسرانجام به رياست اين حزب در مسکو رسيد. او که به جای اتومبيل ليموزين دولتی، سواراتوبوس وتراموا می شد از خود سيمائی به عنوان حامی ومدافع مردم در خاطره ها برجای گذارد.

آقای یلتسين به علت انتقاد از ميخائيل گورباچف رئيس اتحاد جماهيرشوروی پست های حزبی را ازدست داد، اما درسال ۱۹۹۱ برنده رياست جمهوری روسيه شوروی گرديد. آقای یلتسين درماه اوت همان سال دربرابرکوششی برای يک کودتای افراطی کمونيستی عليه ميخائيل گورباچف رئيس اتحاد جماهيرشوروی مقاومت به خرج داد ومتعاقبا سياست هائی را درپيش گرفت که نهايتا به فروپاشی اتحاد جماهير شوروی منجرگرديد.

يلتسين که اقتصاد ورسانه های شديدا تحت کنترل دوران شوروی را آزاد اعلام کرده بود، بار ديگر درسال ۱۹۹۶ به رياست جمهوری روسيه انتخاب شد. اما دچارنارسائی های عمده قلبی شد ومورد چند عمل جراحی قلب قرارگرفت. سلامت جسمانی او به تدريج روبه وخامت گذاشت و سرانجام در ۳۱ ماه دسامبرسال ۱۹۹۹ استعفا داد و زمام امور را به ولاديمير پوتين رئيس جمهوری کنونی روسيه تسليم داشت.

رهبران و شخصيت های جهان بوريس يلتسين رهبر فقيد روسيه را ستودند. پرزيدنت بوش وی را «شخصيتی تاريخی» توصيف کرد که درجريان فروپاشی اتحاد جماهيرشوری سابق نقشی اساسی ايفا کرد. رئيس جمهوری آمريکا همچنين رهبرفقيد روسيه را به خاطرکمک به برقراری نهادهائی برای آزادی دوران پس ازاتحاد جماهيرشوروی درکشورخود ستود.

بيل کلينتون رئيس جمهوری پيشين آمريکا اظهار داشت سرنوشت، دوران حکومت آقای يلتسين را درلحظات دشواری قرارداد، اما تاريخ با مهربانی نسبت به او قضاوت خواهد کرد، چرا که آقای يلتسين دربرابر مسائل بزرگی مانند صلح، آزادی و پيشرفت رهبری شجاع وثابت قدم بود.

تونی بلر نخست وزير بريتانيا رهبر فقيد روسيه را «مردی فوق العاده ناميد که نقشی حياتی را در دورانی حساس ازتاريخ روسيه ايفا کرد.»

بان کی- مون دبيرکل سازمان ملل متحد اظهارداشت آقای يلتسين به خاطرنقشی که درپيشبرد اصلاحات سياسی واقتصادی در روسيه وهمچنين ارتقای مناسبات ميان شرق وغرب ايفا کرد، درخاطره ها باقی خواهد ماند.

XS
SM
MD
LG