لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۰۶

الهه شريف پور: سازمان ملل بايد سرکوب خشونت بار تظاهرات کنندگان ايران را پيگيری کند


سازمان ملل متحد می بايست حمله و سرکوب خشونت بار عليه تظاهرات کنندگان در ايران را پيگيری کند

مردم ايران هنوز از سرنوشت افراد خانواده خود که در روزهای پس از برگزاری دهمين انتخابات رياست جمهوری در ايران بازداشت، زندانی ويا به بيمارستان ها انتقال داده شده اند در بی خبری بسر می برند.

فدراسيون بين المللی دفاع از حقوق بشر در بيانيه ای که در همين رابطه منتشر کرده است خبر از آن ميدهد که نيروهای امنيتی و بسيج جمهوری اسلامی در دو بيمارستان تهران، پزشکان را وادار کرده اند که از نوشتن جزييات جراحات وارده بر مجروحين تظاهرات روزهای اخير خوداری ورزند، زيرا در آينده اين مدارک ميتواند بعنوان سندی برای نشان دادن ميزان خشونتی که عليه تظاهرکنند گان بکار گرفته شده است استفاده شود.

فدراسيون بين المللی حقوق بشر همچنين به نقل از منابع مورد اعتماد اين سازمان در مراکز پزشکی اعلام کرده است فقط در اين دو بيمارستان در شهر تهران ٢٠ جسد متعلق به افرادی که در تظاهرات شرکت کرده بودند در سردخانه يافت می شود.

مقامات فدارسيون بين المللی حقوق بشر که مرکز آن در پاريس است معتقدند مقامات جمهوری اسلامی بدنبال محکوميـت گسترده آنها توسط جامعه بين الملل برای سرکوب تظاهرات مسالمت آميز مردم ايران عکس العمل نشان داده و اقدام به ارسال اطلاعات و شايعات بی اساس کرده اند.

پنج روز پس از آغاز ناآراميها مقامات دولت اعلام کرده اند ٨ بسيجی کشته شده و خانم ندا آقا سلطان نيز توسط ماموران «سيا» که در بين شرکت کنندگان در تظاهرات حضور داشته اند به قتل رسيده است.

در بيانيه فدراسيون بين المللی حقوق بشر آمده است هرگونه انتقادی از نقض جدی حقوق شهروندان ايرانی و سرکوب آنها درروزهای پس از اعلام نتايج انتخابات توسط مقامات جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شده است و در همين رابطه مقامات اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند که از سرتوشت گروهی از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در ايران هنوز بی اطلاع هستند. همچنين شيرين عبادی نيز بدليل در جريان گذاشتن وضع جقوق بشر در ايران در دوران پس از انتخابات در ديدارهايش با مقامات اتحاديه اروپا وسارمان ملل متحد مورد تهديد قرارگرفته است.

فدراسيون بين المللی حقو ق بشر می افزايد بدنيال سرکوب شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض آميز در گوشه و کنار ايران، ٥ گزارشگر ويژه موضوعی در سازمان ملل متحد نگرانی عميق خود را نسبت به استفاده نامتناسب از قهر و زور توسط نيروهای انتظامی، دستگيری های خودسرانه، و کشته شدن تظاهرکنندگان در ايران شديدا ابراز نگرانی کرده اند. درهمين زمينه طی يک بيانيه جداگانه، خانم ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر نيز به مقامات جمهوری اسلامی تعهدات و التزامات دولت را درقبال محترم شمردن قوانين بين الملل حقوق بشر ياد آور شده است و بان گی مون دبيرکل سازمان ملل متحد نيز خواستاز توقف اعمال خشونت عليه شهروندان ايرانی شده است.

به همين مناسبت مقامات قدراسيون حقوق بشر و جمعيت دفاع از حقوق بشر با توجه به اينکه جمع آوری اطلاعات، اسناد و مدارک معتبردر مورد اتفاقاتی که پس از انتخابات در ايران بوقوع پيوسته است را غير ممکن دانسته به همين دليل از بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد در خواست کرده اند تا نماينده ای ويژه ای برای تحقيق در مورد افرادی که در تظاهرات مسالمت آميز پس از انتخابات در ايران کشته ويا زخمی شده اند تعيين کند. و متعاقبا نتيجه اين تحقيقات را در گزارش علنی که قرار است در پا ئيز آينده در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهيه شود ارائه کئد.

روز سه شنبه ٣٠ ماه ژوئن نيز در يک کنفرانس خبری در نيويورک با حضور رکسانا صابری خبرنگار امريکای ايرانی تبار که به تازگی ااز زندان در ايران آزاد شده است همراه با نماينده گان سازمان عفوبين الملل و سازمان دظارت برحقوق بشر از مقامات سازمان ملل متحد خواسته شد که هيئتی را برای تحقيق درمورد وقايع اخير در ايران به اين کشور اعزام کند.

XS
SM
MD
LG