لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۴۴

قدرت زوج های سياسی در ايران نيز وارد صحنه مبارزات انتخاباتی شده است


* هر سه کانديدای رقيب احمدی نژاد قول آزادی های فردی و اجتماعی بيشتر داده اند

وال استريت جرنال در گزارشی از تهران زيرعنوان "بحث بر سراعدام کودکان همزمان با انتخابات رياست جمهوری" با اين يادآوری که محمد مصطفائی، وکيل دادگستری، اواسط اين ماه، يک روز قبل از روزی که دوموکل نوجوان اش قرار بود به دارآويخته شوند برای درخواست تعليق در اجرای حکم به دادگستری می رود اما خود در چارچوب تشديد سخت گيريها عليه فعالان مدافع حقوق بشربازداشت و قريب يک ساعت ونيم بازجوئی ميشود - که سخنگوی وزارت دادگستری ميگويد بازداشت نبوده بلکه برای آگاهی از نيت اين وکيل مدافع در مراجعه به دادگستری انجام گرفته است - می نويسد همزمان با آماده شدن ايرانيان برای انتخاب رئيس جمهوری بعدی درانتخابات دوازدهم ژوئن (بيست و دوم خرداد) يک رشته مسائل مرتبط با حقوق وآزاديهای مدنی، از اعدام کودکان گرفته تا آزادی های فردی، و بلاگ نويسی، به موضوع هائی داغ مبدل شده است.

وال استريت جرنال می نويسد با تمام شدن يک دوره نسبی فضای باز، دولت، به گونه ای که دهها سال ديده نميشد، سراغ شدت عمل عليه ناراضيان، فعالان مدافع حقوق بشر، جرناليست ها و دانشجويان رفته است.

وال استريت جرنال می نويسد در انتخابات ژوئن (خرداد) هر سه کانديدای عمده ای که ميخواهند محمود احمدی نژاد را از کرسی رياست جمهوری پائين بياورند، شامل دو اصلاح طلب و يک محافظه کار، از دولت او برای تحمل ناپذيری انتقاد کرده اند. تک تک آنان قول آزادی های فردی و اجتماعی بيشتری را، در صورتيکه انتخاب شوند، داده اند.

وال استريت جرنال اظهارات آقای احمدی نژاد را در رد نظرات حاکی از وخيم شدن وضعيت حقوق بشر نقل ميکند که گفته است به من اطلاع نداده اند کسی برای انتقاد از رئيس جمهوری، که به هر حال فرد اول در قوه مجريه مملکت است، به زندان برود، يا مورد تعقيب قرار گرفته باشد.

* قدرت زوج های سياسی در ايران نيز وارد صحنه مبارزات انتخاباتی شده است

گلف نيوز زيرعنوان "همسر کانديدای اصلاح طلب، ستاره جديد سياسی در ايران" در گزارشی از تبريز با اشاره به حضور مشترک زهرا رهنورد و همسرش، مير حسين موسوی کانديدای رياست جمهوری دريک اجتماع دانشگاهی، که با ابرازخواست های او در مورد حقوق زنان و اصلاحات ديگرهمرا بود، می نويسد درحاليکه درغرب قدرت سياسی زوج ها موضوعی عادی و ثبيت شده است، در ايران محافظه کار، خانم رهنورد وارد صحنه نگارش نقش سياسی همسران شده است، که در عين حال می تواند به پيشبرد کانديدائی شوهرش در انتخابات دوازدهم ژوئن (بيست و دوم خرداد) نيزکمک کند.

گلف نيوزجمله ای از سخنرانی خانم رهنورد را دراين تجمع دانشگاهی نقل ميکند که مردان و زنان را به مرغان دارای دوبال تشبيه کرد و وقتی گفت مرغی که يک بال داشته باشد، و يا يک بالش شکسته شده باشد نمی تواند پرواز کند، فرياد تائيد جمعيت را برانگيخت، که بيشترشان دانشجو بودند.

گلف نيوزبا اين يادآوری که شيرين عبادی در سال ۲۰۰۳ جايزه صلح نوبل را برد، و يا معصومه ابتکار دردولت خاتمی معاون رياست جمهوری بود، می نويسد خانم رهنورد اولين زن سرشناس در ايران نيست، اما اولين زنی است که در مقام يک همسر نقشی عمده را در يک مبارزه انتخاباتی ايفا ميکند.


XS
SM
MD
LG