لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۵۹

آيا «رائول گاندی» بر صندلی نخست وزيری هند تکيه خواهد زد؟


انتخابات پارلمانی هند که سرنوشت ۵۰۰ کرسی پارلمانی را تعيين ميکند و به عنوان گسترده ترين تمرين دموکراسی در جهان شمرده ميشود، نخستين مرحله خود را پشت سر گذاشت. انتخاباتی که حدود ۷۰۰ ميليون شهروند واجد شرايط را به پای صندوق های رای ميبرد.

انتخابات جاری پارلمانی بزرگترين دموکراسی جهان، ترکيبی از جوان ترها و با تجربه هاست.
انتظار ميرود که حدود ۴۰ ميليون يا در حقيقت شش در صد از رای دهندگان که از نسل جوان هستند، در انتخابات شرکت کنند. جوانانی که برای نخستين بار بپای صندوق های رای خواهند رفت.

انتخابات پارلمانی هند همانند انتخابات آمريکا در پنج ماه گذشته، ترکيبی است از تجربه در برابر جوانی.

اما کارشناسان نظر ديگری ابراز ميکنند. آنان ميگويند که هند در حال حاضر با فقدان رهبری که بتواند مردم را بدور يک برنامه ملی جذب کند، روبروست.

مبارزه اصلی در اين انتخابات بين حزب مخالف باهاراتيا جاناتا و حزب حاکم کنگره به رهبری مانموهان سينگ نخست وزير هند در جريان است.

رهبر حزب مخالف ميگويد بگزاريد بگويم که حزب ما، نخستين حزب کشور است.... و نخست وزير و رهبر حزب حاکم در کنگره هند ميگويد حزب «بهاراتيا جاناتا» فقط برای آن فعاليت ميکند که بين مردم در رابطه با خطوط اصلی مشترک شان، تفرقه ايجاد کند.

اما حزب کنگره يا حزب حاکم از يک جوان ۳۸ ساله پشتيبانی ميکند که بسياری او را نخست وزير آينده هند ميبينند. رائول گاندی خود فرزند «راجيو گاندی» يکی از نخست وزيران پيشين و نوه يک نخست وزير ديگر هند است، خانم اينديرا گاندی.

کمی پس از ترور «راجيو گاندی»، «سونيا گاندی» همسر وی که زاده ايتالياست و مادر رائول گاندی چهره جوان حزب کنگره، رهبری حزب را بدست گرفت.

سونيا گاندی پنج سال پيش از قبول سمت نخست وزيری در مقام رهبری حزب حاکم طرفنظر کرد.

اکنون فرزند وی «رائول گاندی» ۴۰ ميليون رای دهنده جوانی را که برای نخستين بار در انتخابات شرکت ميکنند، مورد خطاب قرار داده و ميگويد «تفاوت بين يک جوان و يک فرد مسن آنست که يک جوان آينده رامجسم ميکند.»

«والتر آندرسون» يکی از کارشناسان مسائل هند در دانشگاه «جانز هوپکينز» ميگويد به گمان من جوانان هند به ويژه از فساد و کمبود کارآئی دولت رنج ميبرند.

آنان در روياروئی با اين مسئله، بگونه ای احساس حقارت ميکنند.

حزب کنگره رائول گاندی را در رده جلو قرار داده است، اما يکی ديگر از کارشناسان مسائل هند در مرکز استراتژيک و پژوهش های بين المللی بر اين عقيده است که اين اقدام، احتمالاً تاثير چندانی در نتايج انتخابات پارلمانی هند نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG