لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۵:۴۴

برنامه اتمی ايران عاملی اصلی در تغيير سياست آمريکا در مورد روسيه بود


* بايدن در پيامی واضح به ايران گفت آمريکا ممکن است پيشدستی کند

وال استريت جرنال زير عنوان"بايدن موضع آمريکا در باره ايران را تشريح ميکند" می نويسد جو بايدن معاون رياست جمهوری آمريکا روزشنبه پيامی واضح به ايران داد و گفت آمريکا مايل به صحبت است، اما اقدام به منزوی ساختن و فشار به تهران خواهد کرد-اگر تهران جاه طلبی های اتمی و حمايت از تروريسم را کنار نگذارد.

وال استريت جرنال در گزارش خود از مونيخ، محل برگزاری چهل و پنجمين کنفرانس بين المللی مونيخ درباره مسائل امنيتی جهان می نويسد بايدن در اينجا در يک سخنرانی جامع به رهبران و کارشناسان بين المللی گفت آمريکا تلاش خواهد کرد برای اجتناب از گزينشی ميان مخاطرات جنگ و خطرهای بی حرکتی و سکون، پيشگيرانه عمل کند. با اينحال وی اين گزينش را نگاه داشت که آمريکا ممکن است عليه ايران اقدام به پيشدستی کند- اگر لازم باشد پيش از آنکه بحرانی شروع شود، جلوی آن را بگيرد. وی گفت آمريکا به تکميل دفاع موشکی ادامه ميدهد تا با يک توانائی فزاينده ايران مقابله کند، مشروط بر آنکه کارآئی تکنولوژی ثابت شود و هزينه ای توجيه پذير داشته باشد.

وال استريت جرنال می نويسد وی در عين حال گفت اگر تهران برنامه اتمی خود را کنار بگذارد و حمايت از تروريست ها را متوقف کند مشوق هائی معنی دار در کار خواهد بود.

* دولت اوباما در مورد ايران روشی قاطع در پيش ميگيرد

هرالد تريبيون زير عنوان"آمريکا حوزه نفوذ برای روسيه را رد کرد" می نويسد جوزف بايدن معاون رياست جمهوری آمريکا روز شنبه ايده حوزه ای نفوذی را برای روسيه رد کرد و قول داد که دولت جديد تحت رهبری پرزيدنت باراک اوباما فشار به ناتو را برای همکاری عميق تر با کشورهای هم فکر ادامه دهد.

هرالد تريبيون می نويسد معاون رياست جمهوری آمريکا در نخستين تشريح دولت اوباما در يک اجتماع بين المللی از چگونگی روشی که ميخواهد در مناسبات آمريکا با بقيه جهان به اجرا بگذارد، در مورد ايران، صحبت از روشی قاطع به ميان آورد.

هرالد تريبيون می نويسد بعکس دولت بوش، بايدن گفت ما مايل به صحبت با ايران هستيم. اما بلافاصله به موضعی بازگشت که در سالهای آخر رياست جمهوری بوش رايج بود، و صحبت از توصيه گزينش به رهبر ايران را پيش کشيد که اگر مسير جاری را ادامه دهيد با فشار و انزوا روبرو ميشويد، و اگر برنامه غير مجاز اتمی و حمايت از تروريسم را کنار بگذاريد، مشوق هائی با معنا در انتظارتان خواهد بود.

* لاريجانی ميگويد سياست هويج و چماق بايد کنار گذاشته شود

واشنگتن تايمز زير عنوان"تهران ميخواهد آمريکا به اشتباهات اش اعتراف کند" می نويسد ايران روز جمعه به گونه ای خشن ضمن رد سياست های چند دهه آمريکا در مورد تهران اعلام کرد دولت جديد آمريکا اگر اميدی به آشتی دارد بايد قبلا به اشتباهات گذشته اش اعتراف کند.

واشنگتن تايمز می نويسد بنظر ميرسد اظهارات علی لاريجانی رئيس مجلس ايران در کنفرانس بين المللی امنيتی مونيخ بيشترين جزئيات از انتظارات تهران از دولت پرزيدنت اوباما را ارائه ميدهد. وی در اشاره ای به تهديدات غرب و عرضه مشوق هائی برای مجاب ساختن ايران به انصراف از فعاليت های اتمی اش که غرب آنها را تهديد کننده ميداند، گفت سياست هويج و چماق بايد کنار گذاشته شود.

واشنگتن تايمز اظهارات آقای لاريجانی را نقل ميکند که گفته است در سالهای گذشته آمريکا پل هائی بسيار را سوزاند، اما دولت جديد در کاخ سفيد می تواند آنها را بازسازی کند، اگر اشتباهات اش را بپذيرد و سياست هايش را عوض کند. وی حمايت واشنگتن از عراق در جنگ دهه ۱۹۸۰ آن کشور عليه ايران و حمايت آمريکا از اسرائيل را تقبيح و محکوم کرد. آقای لاريجانی گفت اين سياست ها و سياست های ديگر آمريکا در منطقه برای رسيدن به قصد اعلام شده ريشه کنی تروريسم و پيدا کردن تسليحات کشتار جمعی به شکست انجاميده است. وی در مورد اختلاف اتمی گفت واشنگتن سعی کرد در هرگونه چاره جوئی ديپلماتيک خرابکاری کند. وی پرسيد بدون اعتراف آمريکا به اين شکست و اشتباهات اش آيا انتظار داريد دردها از بين برود؟

* برنامه اتمی ايران عاملی اصلی در تغيير سياست آمريکا در مورد روسيه بود

گاردين زير عنوان"دولت اوباما به روسيه و ايران شاخه زيتون ارائه ميدهد" می نويسد دولت اوباما با وعده بردن پرونده جنجال برانگيز پنتاگون در مورد ايجاد سپر موشکی در اروپای مرکزی از روی ميز به قفسه بررسی، و قول همکاری با روسيه در مورد کنترل تسليحات و بسياری مسائل ديگر، در صدد بهبود مناسبات با مسکو برآمد که سالها به خصومت کشانده ميشد.

گاردين می نويسد جو بايدن معاون رياست جمهوری آمريکا در نخستين سخنرانی عمده در باره سياست خارجی دولت جديد آمريکا به صراحت گفت واشنگتن خواستار آن است با ايران برای اولين بار در باره بلندپروازيهای اتمی اش گفتگو کند.

گاردين می نويسد سخنرانی مورد انتظار بايدن در کنفرانس سالانه امنيتی مونيخ نشانه حرکتی شديد در جدائی از سياست های خارجی نو محافظه کاران کاخ سفيد بوش بود.

گاردين می نويسد مقامات و ديپلمات ها ميگويند ايران و بلندپروازيهای اتمی اش، عاملی عمده در تغيير سياست در مورد روسيه بوده است.

گاردين اظهارات يک مقام ناتو را نقل ميکند که گفته است دولت اوباما پيش از آنکه ايران وارد موضع توليد يک بمب اتمی شود يک سال وقت دارد.

XS
SM
MD
LG