لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۳۷

واکنش منفی مصر به حمايت ايران از حماس


* درک ايران از موافقتنامه امنيتی آمريکا و عراق

واشنگتن پست زير عنوان"واقعه ای تاريخی در بغداد" می نويسد تائيد موافقتنامه همکاری های نظامی و استراتژيک ميان عراق و آمريکا بيشتر تحت الشعاع وحشيگری تروريستی در مومبای هند و بحران اقتصادی در آمريکا قرار گرفت، حال آنکه خود واقعه ای بزرگ و استثنائی بود.

واشنگتن پست با تاکيد بر اينکه نبايد چنين واقعه ای بی توجه بگذرد می نويسد ايران که برای لطمه زدن به توافق ها بشدت تلاش ميکرد مسلما به اين واقعه بی توجه نبود. تهران ميداند چگونه پيمانی رسمی ميان آمريکا و عراق، که از تائيدی گسترده در پارلمان منتخب مردم عراق برخوردار شد، می تواند توازن استراتژيک در منطقه را عوض کند.

واشنگتن پست می نويسد تنها گروه عمده مخالف، صدريون بودند که از دويست و هفتاد و پنج کرسی پارلمان فقط سی کرسی را در اختيار دارند. احزاب شيعه ای که بنظر ميرسيد طرفدار ايران هستند ضمن مقاومت در مقابل فشارهای تهران به حمايت از موافقتنامه برخاستند.


* واکنش منفی مصر به حمايت ايران از حماس

عرب نيوز، رورنامه انگليسی زبان عربستان زير عنوان"وخامت درروابط مصر و حماس" می نويسد مناسبات متشنج مصر و حماس پس از آنکه قاهره علنا برای نخستين بار اين جبهه فلسطينی را به خرابکاری در مذاکرات آشتی متهم کرد وخيم تر شده است. احمد ابوالغيث وزير امورخارجه مصر گفته است ماهها ميانجيگری مصر در مذاکرات حماس و فتح به شکست انجاميد زيرا حماس به آشتی علاقه ای نداشت.

عرب نيوز تشنج در مناسبات مصر و حماس را به اقدامات سوريه و ايران برای اعمال نفوذ در منطقه پيوند داده است و پس از اشاره به واکنش های دمشق و قاهره، اظهارات ابولغيث را در مورد برنامه اتمی ايران نقل ميکند که برای نخستين بار گفت مصر از تلاش های بين المللی برای جلوگيری از توليد بمب اتمی توسط ايران جانبداری ميکند. مقامات مصری پيش از اين فقط ميگفتند ترجيح ميدهند اختلاف غرب با ايران بر سر برنامه اتمی تهران ازطريق ديپلماتيک حل و فصل شود.

* درخواست سليمان از کشورهای خارجی برای معامله با لبنان

ديلی استار روزنامه انگليسی زبان لبنان زير عنوان"سليمان از کشورهای خارجی خواست فقط با تشکيلات رياست جمهوری لبنان قرار و مدار بگذارند" اظهارات ميشل سليمان رئيس جمهوری لبنان را در اجتماعی از سفيران کشورهای عرب در آلمان نقل ميکند که گفت کشورهای خارجی بايد فقط با تشکيلات رياست جمهوری لبنان گفتگو و توافق کنند که مسئول مناسبات با کشورهای ديگر است.

ديلی استار با اين يادآوری که درخواست رئيس جمهوری لبنان با سفر ميشل عون رهبر جبهه ميهنی آزاد به سوريه و ملاقات وی با بشار اسد رئيس جمهوری سوريه مصادف بود، می نويسد سليمان گفت مناسبات با سوريه در مسيری درست قرار داده شده است که صداقت ميان اسد و او پايه و اساس آن را تشکيل ميدهد.


* عمل نکردن ايران به تعهد خود در اوپک

عرب نيوز زيرعنوان"اوپک به نظم و انظباطی بيشتر در ميان اعضای خود نيازمند است" با اشاره به تصميم اخير اين سازمان برای موکول کردن اقدامات بعدی در مورد ميزان توليد نفت بمنظور مقابله با سقوط قيمت ها به جلسه هفدهم دسامبر در الجزاير می نويسد بسياری اکنون توانائی اوپک را برای عمل کردن به عنوان يک گروه نافذ بر بازارهای نفتی مورد سئوال قرار داده اند.

عرب نيوز با اين يادآوری که اوپک در ده سال گذشته سه بار برای مقابله با سير نزولی قيمت های نفت تصميم به کاهش هائی عمده در ميزان توليد گرفت اما فقط يک بار اعضای آن به تعهدات خود عمل کردند اظهارات علی ال نعيمی وزير نفت عربستان سعودی را نقل ميکند که گفته است اگر توليد کنندگان به تعهدات قبلی خود عمل کنند اوپک در جلسه آتی خود نيازی به تصميم گيری برای کاهشی بيشتر در توليد پيدا نميکند.

عرب نيوز می نويسد بعضی ها در مورد عمل نکردن به سهميه های توليد به ايران و ونزوئلا اشاره ميکنند. تخمين های مستند به اطلاعات بارگيری نشان ميدهد که توليد نفت ايران در ماه نوامبر هشتاد هزار بشکه در روز کاهش يافت که بسيار کمتر از تعهدی است که برای کاستن
روز سپرده بود.
XS
SM
MD
LG