لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۵:۵۶

گزارش تحليلی: اختلافات فلسطينيان بر سر نحوه انتخاب مقام «رئيس جمهوری کشور فلسطين»


اظهارات محمود عباس رهبر فلسطينيان، مبنی بر اين که در صورت عدم توافق دو گروه رقيب فتح و حماس بر سر تقسيم قدرت در حکومت خودگردان فلسطينی تا پايان سال جاری، وی پارلمان را منحل، و انتخاب رئيس جمهوری را به رأی عمومی خواهد گذاشت، با واکنش شديد گروه حماس رو به رو شد. مقامات حماس با رد نظر آقای عباس گفته اند وی اختيار لازم برای منحل کردن پارلمان را ندارد. از هنگام پيروزی حماس در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٦، که آن گروه، اسمعيل هنيه را به عنوان رئيس جمهوری فلسطينيان معرفی کرد، دولت حماس با کنترل نوار غزه، حکومت مرکزی فلسطينيان در کرانهء باختری رود اردن را به چالش گرفته است.

از سوی ديگر، رأی نمادين سازمان آزاديبخش فلسطين برای تعيين محمود عباس به عنوان «رئيس جمهوری کشور فلسطين،» موافقان و مخالفانی در ميان مردم و مقامات حکومت خودگردان فلسطينی دارد.

***

رأی روز يکشنبهء سازمان آزادی بخش فلسطين برای دادن عنوان «رئيس جمهوری کشور فلسطين» به محمود عباس، رهبر فلسطينيان، واکنش های مختلف مردم را در پی داشت: يکی از ساکنان رام الله می گويد ترجيح می دهد رئيس جمهوری – به روش مرسوم در بيشتر کشورهای دنيا – از طريق انتخاباتی با شرکت همهء مردم تعيين شود.

مصطفی برغوتی – نمايندهء پارلمان فلسطينيان می گويد اعطای عنوان نمادين به محمود عباس، ضرورت برگزاری انتخابات دموکراتيک و آزاد برای رياست جمهوری را برطرف نمی کند.آنچه که به محمود عباس برای رهبری فلسطينيان مشروعيت داده صدای مردم است؛ و ما کاملاً از برگزاری انتخابات رياست جمهوری – صرفنظر از دستيابی يا عدم دستيابی گروه های فتح و حماس به توافق بر سر مشارکت در حکومت، حمايت می کنيم.

به اعتقاد فلسطينيانی که در نوار غزه تحت تحريم اقتصادی به ابتدايی ترين امکانات زندگی دسترسی ندارند، مهم نيست که يک عضو حماس يا فتح به رياست جمهوری برسد؛ مهم اين است که رئيس جمهور منافع مردم را تأمين کند.

اسرائيل روز دوشنبه با بازگشايی گذرگاه مرزی کرم شالوم در جنوب نوار غزه، اجازه داد کمک های انساندوستانه در اختيار ساکنان آن منطقه قرار گيرد. اما ديگر گذرگاههای مرزی نوار غزه، از جمله کرنی و نهال اوز، همچنان مسدود است.

در خبری از کرانهء باختری رو اردن، جنجال بر سر ساختمانی در مرکز الخليل– که مالک فلسطينی آن، حکم تخليهء مستأجران يهودی را به اجرا گذاشته است – ادامه دارد.

سکنهء يهودی ادعای مالک فلسطينی رادروغ خوانده اند؛ و می گويند ساختمان را از مالک قبلی – که يک يهودی بود، خريداری کرده اند. نعام فدرمن، سخنگوی يهوديان ساکن کرانهء باختری می گويد ديوان عالی اسرائيلی حکم برای «تخليه» صادر نکرده ؛ بلکه فقط «اجازه داده است» که اين کار انجام شود. به نظر وی حکم ديوان عالی را می توان چنين تعبير کرد که ساکنان ساختمان، در مورد ماندن يا رفتن «حق انتخاب» دارند. فدرمن از وزيران کابينه به خاطر آنچه که «عمل تحريک آميز» نام داد، انتقاد کرد و گفت آنها قصد دارند از اين مسآله بهره برداری سياسی کنند.XS
SM
MD
LG