لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۰۵

برنامه های اتمی و موشکی ايران در کانون خبرهای مطبوعات جهان


* برنامه اتمی ايران و پرسش های دشوار برای اوباما

واشنگتن پست دريک گزارش تحليلی زير عنوان"اوباما درباره ايران با پرسش هائی دشوار روبروست" از حفظ فشارتهديد نظامی، تعديل و يا تشديد تحريم های تنبيهی، و عرضه مستقيم و يا غيرمستقيم امتيازات اقتصادی و ديپلماتيک در ازای تعليق قابل تائيد فعاليت های مشکوک اتمی تهران به عنوان بعضی ازپرسش هائی ياد ميکند که اوباما در واکنش به بلندپروازيهای اتمی ايران با آنها روبروست.

واشنگتن پست با اشاره به گزارش اين ماه آنتونی کوردسمن از مرکز مطالعات بين المللی استراتژيک که ميگويد ايران هم اکنون تکنولوژی ساختن بمب اتمی را دارد و ظرفيت غنی سازی اورانيوم تنها محدوديتی است که با آن روبروست می نويسد اسرائيل ميگويد ايران ظرف يک سال می تواند بقدر کافی مواد اتمی داشته باشد که نخستين بمب اتمی خود را بسازد. آمريکا فاصله ايران را تا ساختن بمب اتمی دست کم دوسال تخمين زده است.

* توانائی موشکی ايران برای توجيه طرح سپر موشکی

نيويورک تايمز زير عنوان"ايران آزمايش های موشکی جديدی راگزارش ميدهد" با نقل خبرهائی که در وسائل ارتباط جمعی ايران راجع به آزمايش نسل جديد موشک های زمين به زمين موسوم به سجيل منتشر شده است می نويسد توانائی موشکی ايران يکی از دلائلی است که آمريکا برای ضرورت استقرار سيستم دفاع موشکی در شرق اروپا ارائه ميدهد.

نيويورک تايمز اظهارات يک کارشناس بريتانيائی در نشريه دفاعی جينز را نقل ميکند که گفته است برد موشک جديد بحدی نيست که به اروپای شرقی برسد اما نگرانی آن است که می تواند عليه کويت، بحرين، عربستان سعودی، اسرائيل و يا هرکشور ديگری در منطقه که ايران موضعی مخالف عليه آن اتخاذ کند، مورد استفاده قرارگيرد.


* ترکيه در معرض آزمايشی بزرگ بر سر ايران

جريت، در بخش انگليسی زبان خود زير عنوان "ترکيه در معامله انرژی با ايران با آزمايشی عمده روبروست" می نويسد گفته ميشود تدارکات شکل بخشيدن به يک قرارداد همکاری انرژی با ايران، که امضای آن در ماه اوت در سفر رئيس جمهوری ايران به استانبول عملی نشد به مراحل نهائی رسيده است.

حريت سفر رسمی وزير انرژی ترکيه به ايران در نيمه نوامبر را برای نهائی کردن معامله گاز محکی عمده در آزمايش مناسبات با آمريکا توصيف کرده است و اظهارات يک کارشناس ارشد اننرژی را نقل ميکند که گفته است هنوز معلوم نيست آمريکا تاچه حد اين معامله را ناديده خواهد گرفت. ترکيه يک سرمايه گذاری سه ميليارد و پانصد ميليون دلاری در ايران را برای اکتشاف و توليد گاز تدارک ديده است.

* همزمانی کنفرانس گفتگوی اديان با پيروزی اوباما

ديلی استار روزنامه انگليسی زبان لبنان زير عنوان" اجتماع رهبران جهان در کنفرانس بين المللی اديان در سازمان ملل متحد" با اشاره به مصادف شدن برگزاری اين کنفرانس با آماده شدن باراک اوباما رئيس جمهوری منتخب آمريکا برای به دست گرفتن قدرت می نويسد وی انعطاف پذيری بيشتری را در سياست خارجی آمريکا برای مناطق مهم و عموما مسلمان نشين نشان داده است.

* پيروزی سکولار بر مذهبيون متعصب در اورشليم

جروسلام پست، روزنامه انگليسی زبان اسرائيل زير عنوان " سکولارمذهبيون دو آتشه را در اورشليم شکست داد" نتيجه انتخابات شهرداری اورشليم را نقل ميکند که از پيروزی نير باراکت، کارآفرين و ميليونر چهل و نه ساله طرفدار جدائی دين از حکومت در انتخابات شهرداری اين شهر مقدس از نظر مذهبی در ميان مسلمانان، مسيحيان و يهوديان حکايت دارد.

جروسلام پست اظهارات پس از پيروزی آقای باراکت را نقل ميکند که گفت اين پيروزی تمامی کسانی است که شهر استثنائی و شگفت آميز اورشليم را به عنوان پايتخت ابدی يهوديان دوست دارند.

*کمک صد ميليارد دلاری برای کشورهای فقير

فايننشيال تايمز زير عنوان "بانک جهانی در تدارک "کمکی صدميليارد دلاری" می نويسد همزمان با نگرانی های راجع به آثار ويرانگری که بحران مالی می تواند در فقير ترين کشورها و کشورهای دارای درآمدی متوسط بجا بگذارد بانک جهانی فراهم کردن کمکی صد ميليارد دلاری را برای کشورهای درحال توسعه تدارک می بيند.

فايننشيال تايمز اظهارات رابرت زوليک رئيس بانک جهانی را در آستانه تشکيل کنفرانسی از سران کشورها در واشنگتن برای مقابله با بحران مالی نقل ميکند که گفته است اشتباهی تاريخی خواهد بود اگر به منافع کشورهای درحال رشدی که بحران مالی رشد اقتصادی آنها را کاهش ميدهد بی اعتنائی شود.

XS
SM
MD
LG