لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۴۷

دولت کنگو و شورشيان توتسی-- آنگولا، زيمبابوه و رواندا را متهم کردند که نيرو های خود را برای جنگ در کنگو بسيج کرده اند


دولت کنگو و شورشيان توتسی-- آنگولا، زيمبابوه و رواندا را متهم کردند که نيرو های خود را برای جنگ در کنگو بسيج کرده اند. اين در حالی است که برخورد های دولت کنگو و شورشيان صد ها هزار نفر از شهروندان آن کشور را از خانه و کاشانه خود فراری داده و آنان در شرايط بسيار اسفناکی زندگی می کنند.

***

اتهام دخالت دولت های خارجی در برخورد های اخير کنگو ناشی از هراس به تکرار جنگ آن کشور در سالهای ١٩٩٨ تا ٢٠٠٢ بود که ٨ کشور ديگر آفريقايی نيز در آن درگير شدند.

بدنبال جنگ اخير دولت کنگو و شورشيان توتسی ده ها هزار نفر به روستا های دور افتاده پناهنده شدند.

باران های سيل آسای استوايی زندگی آنان را مشکل تر ساخته و آوارگان و کودکانشان به زير سرپناه هايی که از برگ درخت موز يا صفحات پلاستيک ساخته شده پناه بردند.

در کيباتی يکی از اردوگاه های آوارگان در شمال گوما کودکان در گرسنگی به سر می برند. روز سه شنبه شمار محدودی از اين کودکان جيره محدودی از بيسکويت های انرژی زا و آب دريافت کردند در حالی که هزاران کودک ديگر که سهميه ای دريافت نکرده بودند با نااميدی در گرمای طاقت فرسا تقاضای آب و آذوقه می کردند.

در همين حال نخست وزير کنيا به همراه نيمی از اعضا دولت خود روز سه شنبه وارد گوما شد تا با مقامات محلی ، فرستاده سازمان ملل و فرمانده صلحبانان سازمان گفتگو کند.

برغم آتش بس يک هفته ای بين نيرو های دولتی و شورشيان، پس از اين که دولت کنگو از گفتگوی مستقيم با لارن نکوندا رهبر شورشيان امتناع کرد او تهديد کرده است نيرو های خود را به سوی کينشازا پايتخت کنگو حرکت دهد.

جوزف کابيلا رييس جمهوری کنگو از نشست با تمامی شورشيان و گروه های مسلح استقبال کرده ولی گفتگوی خصوصی با گروه نکوندا را که توسط شورشيان رواندا حمايت می شود نپذيرفته است.

هراس از شدت گرفتن برخورد ها در کنگو بن گی مون دبير کل سازمان ملل متحد را بر ان داشته تا رييس جمهوری کنگو و رواندا را برای گفتگو بر سر يک ميز دعوت کند.

گفته می شود رييس جمهوری رواندا بر شورشيان توتسی نفوذ بسياری دارد.

شورشيان، آنگولا و زيمبابوه را متهم می کنند نيرو های خود را برای حمايت از دولت کنگو بسيج کرده اند. از سوی ديگر دولت کنگو نيز ادعا می کند رواندا به شورشيان کمک می کند. ادعايی که گزارش صلح بانان سازمان ملل آن را تاييد کرده است.

در حالی که زيمبابوه شديداً هرگونه دخالت نظامی را انکار کرده آنگولا هيچگونه اظهار نظری نکرده است.

برخورد های اخير شرق کنگو، در نسل کشی ١٩٩٤ رواندا و دشمنی قومی ناشی از آن ريشه دارد. در سال ١٩٩٤ نيم ميليون توتسی کشته و بيش از يک ميليون نفر آواره شدند.XS
SM
MD
LG