لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۱۹

تاريخ سازی اوباما و چالش  های  پيش  روی او، از جمله ايران، در مطبوعات جهان


* راه طولانی وتوام با سربالائی

واشينگتن پست زير عنوان "اوباما تاريخ ساز شد" اظهارات اوباما پس از پيروزی او را نقل ميکند که خطاب به جمعيتی صد و پنجاه هزار نفری از طرفدارانش جاده ای را که بايد برای رسيدن به هدفهايشان طی کنند طولانی و توام با سربالائی دانست وگفت اين جاده ممکن است ظرف يک سال و يا حتی يک دوره طی نشود، اما تاکيد کرد که هيچگاه در رسيدن به هدفها تا اين حد اميدوار نبوده است.

واشينگتن پست به نقل از کاخ سفيد می نويسد پرزيدنت بوش ساعت يازده و دوازده دقيقه شب به اوباما تلفن کرد و پيروزی وی را در انتخابات به او تبريک گفت.

واشنگتن پست اين انتخابات را از بسياری جهات رفراندومی در مورد پرزيدنت بوش دانسته است که ميزان محبوبيت او در اواخر دوره دوم رياست جمهوری اش بر سر کارنامه دولت در امور اقتصادی ، طوفان دريائی کاترينا، و جنگ های عراق و افغانستان، به پائين ترين سطح پس از سال های دهه ۱۹۳۰ تنزل کرده است.

* فرو ريختن موانع نژادی

نيويورک تايمز زير عنوان "انتخاب اوباما به رياست جمهوری همزمان با فروريختن موانع نژادی" می نويسد اوباما پس از انتخاباتی وارد کاخ سفيد ميشود که با وعده هائی روشن و صريح در مورد کاهش ماليات ها برای بسياری از آمريکائيان، تعميم مراقبت های درمانی و خارج ساختن سريع و منظم نيروهای آمريکائی از عراق همراه بوده است.

نيويورک تايمز می نويسد، اوباما و اکثريت گسترش يافته حزب دمکرات او در کنگره اکنون وظيفه اداره کردن کشور را در دورانی سخت بعهده ميگيرند، که احتمال يک رکود اقتصادی عميق و طولانی، و تعيين سرنوشت دو جنگ، از وجوه مشخصه آن است.

نيويورک تايمز بخشی از مکالمه تلفنی اوباما و مک کين پس از روشن شدن نتيجه انتخابات را نقل ميکند و می نويسد اوباما در پاسخ تبريک مک کين گفت مشتاق ملاقات و گفتگو با اوست، و مک کين گفت برای کمک به اوباما برای مقابله با ايام سخت آماده است.

نيويورک تايمز می نويسد اوباما به رای دهندگانی که از او حمايت نکرده بودند گفت ممکن است رای شما را کسب نکرده باشم، اما صدای شما را می شنوم و به کمک شما نياز دارم. من رئيس جمهوری شما هم خواهم بود.


* تحکيم اکثريت دمکرات در کنگره

لس آنجلس تايمز می نويسد رای دهندگان اکثريتی قابل توجه را در کنگره برای اوباما فراهم ساخته اند که ناشی از کسب دست کم پنج کرسی جديد در سنا و بيش از ده کرسی جديد در مجلس نمايندگان است.

لس آنجلس تايمز می نويسد برای اغلب رای دهندگان، بی رونقی در اقتصاد مايه بيشترين نگرانی ها بود و اين نگرانی در پيروزی دمکرات ها نقشی عمده داشته است. از هر ده رای دهنده ، شش نفر گفته اند اقتصاد مهم ترين مسئله ای است که کشور با آن روبروست. اولويت مسائلی نظير انرژی، جنگ عراق، تروريسم و يا حتی مراقبت های درمانی، از ديگاه رای دهندگان در مراحل بعدی بود.

لس آنجلس تايمز می نويسد پيروزی اوباما، با تغييری عمده در وضعيت رای دادن در آمريکا نيز همراه بود. از هر ده نفری که رای دادند، يک نفر برای اولين بار به حوزه های رای گيری ميرفت، و بسياری از اين رای دهندگان، جوانان زير سی سال بودند که سياه پوست ها و اسپانيائی تبارها، هر کدام يک پنجم آنان را تشکيل ميدادند.

* فشاربيشتر به ايران

وال استريت جرنال زير عنوان"خطرهای ورای عراق رئيس جمهوری جديد را می آزمايد" نخستين چالش های اوباما را در افغانستان، پاکستان و ايران می بيند.

وال استريت جرنال می نويسد لازم است رئيس جمهوری جديد از طريق تلاش در سازمان ملل متحد و اقدامات غير رسمی از طريق متحدانش ، فشارهای بين المللی را عليه ايران بيشتر کند. موفقت نسبی آمريکا در وارد آوردن فشارهای مالی به ايران از طريق محدود ساختن دسترسی ايران به سيستم بين المللی بانکی لازم است گسترش يابد.

وال استريت جرنال در عين حال اين سئوال را مطرح ميکند که آيا زمان تماس مستقيم آمريکا با ايران فرا رسيده است؟ و ياد آوری ميکند اين سئوالی است که در جريان مبارزات انتخاباتی پيش آمد، ولی جوابی به آن داده نشد.


* تمايل اوباما به تماس مستقيم با ايران

واشنگتن تايمز زير عنوان " اوباما به تشکيل کابينه فکر ميکند" گزارشهائی را نقل ميکند که از اقدام رئيس جمهوری جديد برای گزينش کادر انتقالی و اعضای ارشد در دولت آتی او حکايت دارد، و بيشتر راجع به افرادی است که در دولت بيل کلينتون شاغل بودند.

واشنگتن تايمز نيز ايران را جزو چالش هائی عمده برای اوباما ميداند، و ميگويد برنامه اتمی ايران کماکان برای امنيت منطقه مايه نگرانی هائی حياتی است. واشنگتن تايمز در عين حال اظهارات جان آلترمن از مرکز مطالعات بين المللی استراتژک را نقل ميکند که گفته است ايران تا وقتی که يک بمب اتمی نداشته باشد به مذاکره و چانه زدنی جدی با آمريکا علاقه ای نشان نخواهد داد. واشنگتن تايمز همچنين اظهارات مارتين اينديک از انستيتوی بروکينگز را نقل ميکند که پيشتر گفته بود اگر اوباما برنده شود ايران بايد برای رد و يا قبول مذاکرات مستقيم با آمريکا تصميمی فوری و استراتژيک اتخاذ کند.

* کارآئی دمکراسی

ميدل ايست تايمز، روزنامه انگليسی زبان مصر، انتخاب اوباما را بهترين نمونه کارآئی دمکراسی، به رغم بسياری از کم و کاستی هايش توصيف کرده است و می نويسد اين انتخابات بيش از هرچيز يادآور جنبه هائی تاريخ ساز است. آمريکائيان پنجاه و سه سال پس از آنکه روزا پارکز برای امتناع از دادن صندلی اش در اتوبوس به يک سفيد پوست در مونتگامری آلاباما توقيف شد يک آمريکائی آفريقائی تبار را به رياست جمهوری برگزيدند.

ميدل ايست تايمز می نويسد انتخاب اوباما اين پيام روشن را به جهان می فرستد که برای آزادی و دمکراسی سيستمی جايگزين وجود ندارد .

* آمادگی ترکيه برای کمک به حل و فصل مسائل منطقه

ترکيش ديلی نيوز، روزنامه انگليسی زبان ترکيه واکنش ديپلمات های آن کشور به انتخاب اوباما را نقل ميکند که از آمادگی آنکارا برای همکاری در حل و فصل مشکلات منطقه حکايت دارد.

ترکيش ديلی نيوز امتناع ايران را از متوقف ساختن برنامه اتمی اش به رغم فشارهای بين المللی يکی از موضوع های دشوار در برنامه کار دولت آتی آمريکا دانسته است و ميگويد بسياری از کارشناسان سياست خارجی ، از جمله بعضی از جمهوريخواهان برقراری تماس مستقيم با ايران را توصيه کرده اند. بنظر ميرسد اوباما مايل به تماس و گفتگو با ايران است اما موضع سختی که تهران برای ادامه برنامه اتمی جنجالی اش اتخاذ کرده است مايه دردسراست. ديپلمات های ترکيه اميدوارند با سرکار آمدن دولت جديد آمريکا جوی مثبت بوجود آيد که بتواند به حل و فصل مسالمت آميز مسئله منجر شود.

* واکنش اسرائيل

جروسلام پست، روزنامه انگليسی زبان اسرائيل، تبريک رهبران اسرائيلی به اوباما را نقل کرده است که با پيام تسيپی ليونی وزير امورخارجه شروع ميشود. ليونی ميگويد اسرائيلی ها تحت تاثير پای بندی اوباما به صلح و امنيت اسرائيل هستند. ليونی در عين حال از مک کين برای دوستی ديرين با اسرائيل قدردانی کرده است.

بنيامين نتانياهو رهبر اپوزيسيون نيز در پيام تبريک خود به اوباما گفته است به همکاری با يکديگر برای صلح و امنيت ، و پيشرفت و کاميابی در منطقه ای که به سود همگان است، اطمينان دارد.

جروسلام پست همچنين واکنش شيمون پرز رئيس جمهوری اسرائيل را به انتخاب اوباما نقل ميکند که آن را نقطه پايان تبعيض نژادی دانسته و گفته است از اين پس نه هيچ سفيد پوستی می تواند مدعی برتری شود، و نه هيچ سياه پوستی احساس تبعيض خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG