لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۴۹

باستان شناسان در جستجوی قبر فدريکو گارسيا لورکا در اسپانيا در ميان گورهای ناشناخته


باستان شناسان در حال نبش قبرهای يک گورستان بزرگ در جنوب اسپانيا هستند . جايی که طرفداران فرانکو ديکتاتور سابق اسپانيا در جريان جنگ های داخلی آن کشور ، فدريکو گارسيا لورکا شاعراسپانيايی را اعدام کردند.

لورکا در ميان سال های ١٩٣٦ تا ١٩٣٩ در ويزنار شهری نزديک گرانادا توسط نيروهای ژنرال فرانکو به قتل رسيد.

اين منطقه يکی از بسيار گورستان هايی است که افراد فرانکو، مردمی را که دستگير کرده بودند به آنجا آورده ، اعدام کرده و به طور دسته جمعی در گورهای ناشناخته دفن می کردند.

فدريکو گارسيالورکا بهترين و مهم ترين شاعر و نمايشنامه نويس قرن بيستم اسپانيا ، معروف ترين قربانی جنگ های داخلی اسپانياست . يافتن جسد لورکا می تواند بهانه ای باشد برای خاک سپاری شايسته هزاران نفری که گفته می شود به وسيلهء شبه نظاميان فرانکو به قتل رسيدند.

فرانسيسکا کوردوبا دختر يکی از مفقودين جنگ داخلی اسپانيا می گويد :

« آن چيزی که ما می خواهيم به خاک سپاری مناسب است. نمی خواهيم زخم های کهنه را باز کنيم . زخمی مادر من بود که چهار فرزند را به تنهايی بزرگ کرد . »

لورکا در ١٨ اوت ١٩٣٦ ،همراه با يک معلم و دو کارگر فعال اجتماعی تيرباران شد و گمان می رود که بدن های آنها نزديک درختان زيتون در خارج از شهر آلفاکار نزديک ويزنار در گرانادا سوزانده شده است . اما گروهی ديگر محل دفن او را ٤٠٠ متر آن طرف تر می دانند .

سال های دراز بستگان لورکا با نبش قبر مخالفت می کردند اما نوادگان دو خانواده از قربانيان و مفقودين درخواست کاووش برای يافتن اجساد را نزد قاضی ای بردند که به تازگی مسئول رسيدگی به اين مسئله شده است.

گمان می رود هزاران نفر ديگر نيز در آن منطقه تيرباران شده و دفن شده باشند . تخمين زده می شود پانصد هزار نفر در جنگ داخلی اسپانيا توسط نيروهای فرانکو به قتل رسيده اند.

شورشيان وابسته به فرانکو جنگ داخلی را عليه چپ گرايانی که در انتخابات دموکراتيک به قدرت رسيده بودند ، راه انداختند که با حکومت ديکتاتوری ژنرال فرانکو به مدت ٣٦ سال در اسپانيا دنبال شد.

لورکا که زمان مرگ تنها ٣٨ سال داشت به خاطر نمايش نامهء عروسی خون و مجموعه شعرهای شاعری در نيويورک و چکامه های کولی به شهرت رسيد . عشق ، مرگ ، اشتياق ، ستمگری و عدالت از مضامين آثار او هستند.

هيچ آمار رسمی از شمار کشته شدگان جنگ داخلی اسپانيا و دوران بعد از آن وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG