لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۴:۵۶

هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به افزایش نابرابری اجتماعی


سازمان بهداشت جهانی درگزارش روز پنج شنبه خود نسبت به افزایش شدید نابرابری های اجتماعی درکشورهای ثروتمندی همچون کانادا هشدار داده است.
در گزارش سیاستگزاران سازمان بهداشت جهانی تاکید شده است نه تنها اختلاف طبقاتی شدید دردسترسی اقشارفقیر و غنی به خدمات بهداشتی، بلکه فقدان برابری درارایه خدمات اجتماعی ، بهداشتی، آب آشامیدنی پاکیزه ومسکن آمارمرگ ومیر درکشورهای ثروتمند جهان را افزایش داده است.
در گزارش ۳۵۶- صفحه ای سازمان بهداشت جهانی آمده است پژوهشها پیرامون چکونگی از بین بردن شکاف نسل و رعایت برابری در ارایه خدمات پزشکی نشان داده است شرایط زندگی و اشتغال افراد تاثیر مستقیم برکیفیت سلامت آنها دارد.
دراین گزارش، تلفیق مسموم سیاستگزاریها، اقتصاد وسیاست غلط درمقیاس وسیع در نهایت عامل مسئول واقعیتی عنوان شده که اکثریت مردم دنیا را از سلامت کاملی که ازنظر بیولوژیکی ممکن است محروم کرده است.
نویسندگان گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اند نابرابری های اجتماعی عامل مرگ و میر هزاران انسان در کشورهای مرفه جهان است.
در ضمن دراین گزارش مشروح اشاره شده تولد، رشد، زندگی ، اشتغال، سن و ساختارهای موجود برای رویارویی با بیماری از جمله عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت محسوب می شوند.
در گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی، کانادا درمقام یکی ازکشورهای ثروتمند جهان نام برده شده که نابرابری اجتماعی و شرایط نامساعد زندگی و خدمات بهداشتی ناکافی عامل مرگ هزاران شهروند این کشور را فراهم می آورد.
مونیک بوگین ، وزیر بهداشت پیشین دولت فدرال کانادا و استاد دپارتمان مدیریت دانشگاه اتاوا می گوید حدود پانزده میلیون ازجمعیت کانادا که بیشتر انها را کودکان ومادران بی همسر تشکیل می دهند، ازدرآمد کافی برخوردارنیستند و در نتیجه ازمسکن امن و ارزان محروم ، از فقدان امنیت غذایی درعذاب و نسبت به خشونت بسیارآسیب پذیرند.
سازمان ملل برای هفت سال متوالی کانادا را دررتبه "بهترین کشور جهان برای زندگی» قرارداد.
بسیاری از ناظران کانادایی بر این باورند برخی ازاقشار جمعیت کانادا از نابرابری اجتماعی و کیفیت زندگی نامناسب رنج می برند.
بوگین خاطرنشان می کند گزارش سازمان بهداشت جهانی هشداری برای کانادا ست تا برای رعایت مساوات و برابری اجتماعی قدمهای جدی بردارد.
شرایط نامساعد و هزینه های گزاف مسکن و مواد غذایی، بیکاری، اعتیاد و افزایش امارخودکشی بین برخی ازجوانان بومیان کانادا ازجمله معضلات اجتماعی دیگری ست که استانداردهای جهانی این کشورثروتمند را درمعرض آسیب پذیری قرار می دهد.
کمیسیون مسئول تهیه گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی برای از بین بردن شکافهای موجود در ساختاراجتماعی برخی ازکشورهای جهان همچون بریتانیا و کانادا توصیه کرده تا وضعیت معیشتی مادران و کودکان، تقسیم برابر قدرت ، ثروت، و منابع بین زنان و مردان و ریشه کن کردن نابرابری درارایه خدمات پزشکی و ارزیابی تاثیر این تغییرات، شرایط زندگی ملتهایشان را بهبود بخشند.
کانادا، برزیل، ایران، کنیا، موزامبیک، سری لانکا، سوئد و بیرتانیا متعهد شده اند تا راه را برای بهبود عوامل تعیین کننده رفاه اجتماعی و برابری دردسترسی به خدمات پزشکی درکشورهایشان فراهم کنند.
این کشورها درضمن درحال تغییرسیاستگزاری ها دولتی هستند تا با معضلات اجتماعی از این قبیل مبارزه کنند.

XS
SM
MD
LG