لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۴۵

ايران در بيست و نهمين دوره بازيهای المپيک


مراسم افتتاحيه بيست و نهمين دوره بازيهای المپيک در پکن راس ساعت ٨ و ٨ دقيقه و ٨ ثانيه روز ٨ از ماه هشتم سال ٢٠٠٨ ميلادی برگزار ميشود.

اين مراسم سه ساعت و ۵۹ دقيقه ادامه مييابد و طی آن ورزشکاران همه کشورها از جمله ايران در اين مراسم به رژه خواهند پرداخت

**روز اول شنبه

کاوه محرابی– بدمينتون دور نخست انفرادی - ساعت ۹
قادر ميزبانی- حسين عسگری و مهدی سهرابی - دوچرخه سواری جاده ساعت ۱۱
نجمه آبتين - تيروکمان زنان راند نخست - ساعت ۱۲
مسعود حاجی آخوندزاده – وزن ۶٠- کيلوگرم جودو - ساعت ۱۲
رده بندی و فينال - ساعت ۱۸
مهدی قربانی – وزن ۸۱ کيلوگرم بوکس – ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه
هما حسينی و محسن شادی – تک نفره رويينگ - ساعت ١٣ و ۵۰ دقيقه
حجت الله واعظی - تيروکمان مردان راند نخست - ساعت ١۵
محمد علی رضايی - دور مقدماتی شنای ١۰۰ متر قورباغه - ساعت ١۸ و ٣۰ دقيقه

* روز دوم يکشنبه ٢۰ ام مردادماه
رقابت تيم بسکتبال ايران با روسيه – ساعت دقيق آن پيش از آغاز رقابتها مشخص ميشود.
کاوه محرابی – بدمينتون دور دوم مقدماتی انفرادی – ساعت ١۰
محمد عليرضايی (در صورت صعود) - مرحله نيمه نهايی شنای ١۰۰ متر قورباغه - ساعت ١۰
آرش ميراسماعيلی – وزن ۶۶- کيلوگرم جودو – ساعت ١٢
رده بندی و فينال ساعت ١۸
مرتضی سپهوند – وزن ۶۴ کيلوگرم بوکس – ساعت ١٣ و ٣۰ دقيقه

*روز سوم – دوشنبه ٢١ مردادماه
کاوه محرابی (در صورت صعود) – رقابت در بين ٣٢ نفر – ساعت ١۰
محمد عليرضايی (در صورت صعود) - فينال ١۰۰ متر قورباغه - ساعت ١۰
علی معلومات – وزن ۷٣- کيلوگرم جودو – ساعت ١٢
رده بندی و فينال ساعت ١۸
هما حسينی و محسن شادی – رقابت گروه بازنده ها – ساعت ١۵ و ٣۰

**روز چهارم – سه شنبه ٢٢ام مردادماه
رقابت تيم بسکتبال ايران با ليتوانی
حميد سوريان – وزن ۵۵ کيلوگرم کشتی فرنگی – ساعت ۹ و ٣۰ دقيقه
مرحله رده بندی و فينال اين وزن ساعت ١۶ آغاز ميشود.
نجمه آبتين (در صورت صعود) – مرحله راهيابی به شانزده نفر – ساعت ١۰
کاوه محرابی (در صورت صعود) – رقابت در بين شانزده نفر – ساعت ١۰
حامد ملک محمدی – وزن ۸١- کيلوگرم جودو – ساعت ١٢
رده بندی و فينال ساعت ١۸
هما حسينی و محسن شادی (در صورت صعود) – مرحله يک چهارم نهايی گروه بازنده ها – ساعت ١۶

**روز پنجم- چهار شنبه ٢٣ ام مردادماه
علی محمدی – وزن ۶۶ کيلوگرم کشتی فرنگی – ساعت ۹ و ٣۰ دقيقه
مرحله رده بندی و فينال اين وزن ساعت ١۶ آغاز ميشود.
حجت الله واعظی (در صورت صعود) – مرحله راهيابی به شانزده نفر – ساعت ١۰
حسين قمی – وزن ۹۰- کيلوگرم جودو – ساعت ١٢
رده بندی و فينال ساعت ١۸
علی مظاهری – وزن ۹١ کيلوگرم بوکس – ساعت ١٣ و ٣۰ دقيقه
هما حسينی و محسن شادی (در صورت صعود) – مرحله يک چهارم نهايی انفرادی رويينگ – ساعت ١۴ و ۵۰ دقيقه


**روز ششم پنج شنبه ٢۴ ام مردادماه-
رقابت تيم ملی بسکتبال ايران با تيم ملی استراليا
سامان طهماسبی، قاسم رضايی و مسعود هاشم زاده – به ترتيب در اوزان ۸۴، ۹۶ و ١٢۰ کيلوگرم کشتی فرنگی – ساعت ۹ و ٣۰ دقيقه
مرحله رده بندی و فينال اين اوزان ساعت ١۶ آغاز ميشود.
نجمه آبتين (در صورت صعود) – مرحله يک هشتم نهايی تيروکمان انفرادی – ساعت ١۰ و ٣۰ دقيقه
رقابت برای کسب مدال اين ماده ساعت ١۶ آغاز ميشود.
مهدی قربانی (در صورت صعود) – دور دوم وزن ۸١ کيلوگرم بوکس – ساعت ١٣ و ٣۰
هما حسينی و محسن شادی ( در صورت صعود) – مرحله نهايی گروهی – ساعت ١۴ و ١۰ دقيقه
مرتضی سپهوند – دور دوم وزن ۶۴ کيلوگرم بوکس – ساعت ١۹


** روز هفتم- جمعه ٢۵ ام مردادماه-
امين نيکفر – مرحله مقدماتی پرتاب وزنه – ساعت ۹ و ۵ دقيقه
حجت الله واعظی (در صورت صعود) – مرحله يک هشتم نهايی تيروکمان انفرادی – ساعت ١۰ و ٣۰ دقيقه
رقابت برای کسب مدال اين ماده ساعت ١۶ آغاز ميشود.
محمدرضا رودکی – وزن ١۰۰+ کيلوگرم جودو – ساعت ١٢
رده بندی و فينال ساعت ١۸
کاوه محرابی (در صورت صعود) – مرحله نيمه نهايی بدمينتون انفرادی – ساعت ١۸ و ٣۰ دقيقه
سجاد مرادی – راند اول دوی ١۵۰۰ متر – ساعت ١۹ و ١۰ دقيقه
امين نيکفر (در صورت صعود) – مرحله نهايی پرتاب وزنه – ساعت ٢١

** روز هشتم- شنبه ٢۶ ام مردادماه-
رقابت تيم بسکتبال ايران با تيم آرژانتين
احسان حدادی و عباس صميمی – مرحله مقدماتی پرتاب ديسک – ساعتهای ١۰ و ۴۰ دقيقه و ١٢ و ۵ دقيقه
هما حسينی ومحسن شادی (در صورت صعود) – فينال رويينگ تک پاروه مردان و زنان – ساعت ١۴

** روز نهم- يکشنبه ٢۷ام مردادماه-
سجاد مرادی (در صورت صعود) – مرحله نيمه نهايی دوی ١۵۰۰ متر – ساعت ٢١ و ۵۵ دقيقه
مرتضی سپهوند و علی مظاهری (در صورت صعود) – مرحله نيمه نهايی اوزان ۶۴ و ۹١ کيلوگرم بوکس – ساعت ١۹
اصغر ابراهيمی – گروه A دسته ۹۴ کيلوگرم وزنه برداری – ساعت ١۹


** روز دهم- دوشنبه ٢۸ام مردادماه-
رقابت تيم بسکتبال ايران با تيم ششم گروه A بسکتبال المپيک که هنوز مشخص نشده است.
محسن بيرانوند – گروه A دسته ١۰۵ کيلوگرم وزنه برداری – ساعت ١۹


** روز يازدهم – سه شنبه ٢۹ ام مردادماه -
باس دباغی و مراد محمدی – اوزان ۵۵ و ۶۰ کيلوگرم کشتی آزاد – ساعت ۹ و ٣۰ دقيقه
مرحله رده بندی و فينال اين اوزان ساعت ١۶ آغاز ميشود.
افشين نوروزی – مرحله مقدماتی و راند نخست تنيس روی ميز مردان – ساعت ١۰
احسان حدادی و عباس صميمی (در صورت صعود) – فينال پرتاب ديسک – ساعت ٢١
سجاد مرادی (در صورت صعود) – فينال ٢۵۰۰ متر – ساعت ٢٢ و ۵۰ دقيقه
مهدی قربانی (در صورت صعود) – مرحله يک چهارم نهايی وزن ۸١ کيلوگرم – ساعت ١۹
رشيد شريفی – گروه A دسته ١۰۵+ کيلوگرم وزنه برداری – ساعت ١۹


** روز دوازدهم – چهارشنبه ٣۰ ام مردادماه -
سارا خوش جمال فکری و رضا نادريان در اوزان اول زنان و مردان تکواندو – ساعت ۹
رده بندی و فينال ساعت ١۵
مهدی تقوی و ميثم مصطفی جوکار – اوزان ۶۶ و ۷۴ کيلوگرم کشتی آزاد – ساعت ۹ و ٣۰ دقيقه
مرحله رده بندی و فينال اين اوزان ساعت ١۶ آغاز ميشود.
افشين نوروزی – راند دوم تنيس روی ميز مردان – ساعت ١۰
تيم بسکتبال ايران (در صورت صعود) – مرحله يک چهارم نهايی – ساعت ١۴ و ٣۰ دقيقه
سجاد مرادی و احسان مهاجرشجاعی – مرحله مقدماتی دوی ۸۰۰ متر – ساعت ١۹


** روز سيزدهم- پنج شنبه ٣١ام مردادماه -
رضا يزدانی، سعيد ابراهيمی و فردين معصومی – به ترتيب در اوزان ۸۴، ۹۶ و ١٢۰ کيلوگرم کشتی آزاد – ساعت ۹ و ٣۰ دقيقه
مرحله رده بندی و فينال اين اوزان ساعت ١۶ آغاز ميشود.
افشين نوروزی – راند سوم تنيس روی ميز مردان – ساعت ١۰
راند چهارم اين رقابت هم عصر همان روز برگزار ميشود.
سجاد مرادی و احسان مهاجرشجاعی – مرحله نيمه نهايی دوی ۸۰۰ متر، ساعت ١۹ و ۵۰ دقيقه


** روز چهاردهم- جمعه -اول شهريور ماه - هادی ساعی – وزن سوم تکواندو – ساعت ۹
رده بندی و فينال ساعت ١۵ برگزار ميشود.
مرتضی سپهوند و علی مظاهری (در صورت صعود) – مرحله نيمه نهايی اوزان ۶۴ و ۹١ کيلوگرم بوکس – ساعت ١٣ و ٣۰ دقيقه
افشين نوروزی (در صورت صعود) نيمه نهايی تنيس روی ميز مردان – ساعت ١٣ و ٣۰ دقيقه
مهدی قربانی (در صورت صعود) – مرحله نيمه نهايی وزن ۸١ کيلوگرم بوکس – ساعت ١۹
تيم بسکتبال ايران (در صورت صعود) – مرحله نيمه نهايی – ساعت ٢۰


** روز پانزدهم – شنبه - دوم شهريورماه -
افشين نوروزی (در صورت صعود) – ادامه مرحله نيمه نهايی تنيس روی ميز مردان – ساعت ١۰
سجاد مرادی و احسان مهاجرشجاعی (در صورت صعود) – مرحله فينال دوی ۸۰۰ متر – ساعت ١۹ و ٣۰ دقيقه
مرتضی سپهوند و علی مظاهری (در صورت صعود) – فينال اوزان ۶۴ و ۹١ کيلوگرم – ساعت ١۹
افشين نوروزی (در صورت صعود) – رده بندی و مدال انفرادی تنيس روی ميز مردان – ساعت ١۹ و ٣۰ دقيقه
تيم بسکتبال ايران (در صورت صعود) – رده بندی و مدال تيمی – ساعت ١٢

** روز شانزدهم – يکشنبه سوم شهريور ماه -
مهدی قربانی (در صورت صعود) – فينال وزن ۸١ کيلوگرم – ساعت ١٣ و ٣۰ دقيقه
مراسم اختتاميه بيست ونهمين دوره بازيهای المپيک پکن شب روز شانزدهم بازيها برگزار ميشود.


XS
SM
MD
LG