لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۱۰

اتحاديه کشورهای حوزه دريای ميترانه با تاکيد بر صلح خاورميانه شکل گرفت


نيکلا سارکوزی رئيس جمهوری فرانسه از کشورهای خاورميانه ای حوزه دريای مديترانه خواستار مدل ساختن آشتی و يکپبارچگی اروپای پس از جنگ جهانی دوم درآن منطقه شده است.

آقای سارکوزی در نخستين کنفرانس سران کشورهای حوزه دريای مديترانه سخنرانی ميکرد که با حضور رهبران بيش از چهل کشور از اروپا، خاورميانه، و شمال آفريقا امروز، يکشنبه در پاريس گشايش يافت

فرانسه و مصر در دوسال اول تشکيل اين اتحاديه مشترکا رياست آن را برعهده خواهند داشت.

انتظار ميرود تحرک بخشيدن به روند صلح در خاورميانه، و تاکيد بر چاره جوئی برای مسائل مرتبط با تغييرات جوی، انرژی، مهاجرت و منابع آب، بحث های اصلی در مذاکرات اين کنفرانس را در بر بگيرد، که نيکلا سارکوزی رئيس جمهوری فرانسه بانی آن است.

يک پيشنويس اعلاميه نهائی کنفرانس نشان ميدهد که رهبران خود را برای اعلام هدفهائی به منظور تحقق بخشيدن به صلح و ثبات و امنيت در خاورميانه آماده ميکنند. همچنين انتظار ميرود رهبران در مورد يک پروژه منطقه ای توليد انرژی از خورشيد، برنامه گسترده مبادله دانشجو و نيز طرح پاکسازی دريای مديترانه به توافق هائی دست يابند.

آقای سارکوزی شکل بخشيدن به اتحاديه کشورهای حوزه دريای مديترانه را فصلی جديد و يک نقطه عطف برای منطقه توصيف کرد.

در اتحاديه کشورهای حوزه دريای مديترانه چهل و دو کشور، و خودمختاری فلسطينی، عضويت دارند. رياست هيات های نمايندگی در کنفرانس پاريس عموما با روسای جمهوری و يا نخست وزيران است. ليبی تنها کشوری است که فقط يک وزير را به عنوان ناظر فرستاده است. معمر قذافی رهبر ليبی تشکيل اين اتحاديه جديد را توهينی به اعراب و آفريقائيان توصيف کرده است.

کنفرانسی مشابه از رهبران اروپائی و ديگر کشورهای حوزه دريای مديترانه که سه سال پيش در بارسلون برگزار شد به شکست انجاميد زيرا رهبران نتوانستند در مورد تعريف تروريسم به توافق برسند. رهبران اتحاديه اروپا خواستار آن بودند اعلاميه ای صادر شود که بگويد تلاش برای آزادی، توجيه کننده تروريسم نيست. هيات های عرب نيز در آن کنفرانس بر شناسائی حق مقاومت عليه اشغال خارجی تاکيد می ورزيدند.

XS
SM
MD
LG