لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۲۹

ژنرال آمريکائی فرماندهی نيروهای ناتو در افغانستان را برعهده گرفت


ژنرال آمريکائی ديويد مک کرنان فرماندهی نيروهای ناتو در افغانستان را برعهده گرفت.

امروز (سه شنبه) ژنرال مک کرنان در حاليکه در يک مراسم تغيير فرماندهی صحبت ميکرد قول داد با شورشيان، ستيزه گران خارجی، تبهکاران و ديگرانی که مانع ايجاد ثبات در افغانستان هستند برخورد خواهد کرد.

حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان، از مأموريت تازه ژنرال مک کير نان استقبال کرد و گفت کار او آسان نخواهد بود.

ژنرال مک کرنان مسئوليت فرماندهی نيروهای کمک امنيتی بين المللی برهبر ی ناتو را بعهده ميگيرد و جانشين يک ژنرال ديگری آمريکائی به نام دن مک نيل ميشود. درسال ۲۰۰۳ ژنرال مک کرنان فرماندهی حملات زمينی به عراق را رهبری کرد که به سقوط صدام حسين انجاميد.

نيروهای کمک امنيتی بين المللی از بيش از ۵۰,۰۰۰ نيرو تشکيل شده است که امينت را در افغانستان تأمين ميکنند و همچنين به روند بازسازی در آن کشور آسيای مرکزی کمک ميکنند.

XS
SM
MD
LG