لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۵۵

امداد بين المللی به کندی وارد مناطق آسيب ديده برمه می شود


در حاليکه هزاران تن از پناهجويان مناطق آسيب ديده برمه را ترک می کنند، تدارکات امدادی و وسايل ارسالی به کندی وارد منطقه می شوند. اما هنوز کوچکترين نشانه ای وجود ندارد که دولت نظاميان به متخصصين خارجی اجازه توزيع کمک ها را بدهند.

تاکنون کشورهای جهان نزديک به يکصد ميليون دلار وعده کمک داده اند، اما رهبران نظامی برمه غذاها و کمک های دارويی ارسالی را در فرودگاه نگاه داشته اند، در صدور ويزا برای امدادگران خارجی تعلل به خرج می دهند، و اصرار دارند خودشان اين کمک ها را توزيع کنند.

در برخی موارد، روی جعبه های امدادی نام ژنرال ها را نوشته، و سپس طی مراسمی که از تلويزيون پخش می شد، آن را بين مردم تقسيم کردند.

مدير آژانس امدادگر بريتانيايی آکسفم در محل، سارا ايرلند، امروز (يکشنبه) در بانکوک به خبرنگاران گفت در نتيجه اجازه ورود ندادن به غذا، آب آشاميدنی و ساير ادوات نجات بخش ابتدايی، يک و نيم ميليون نفر در خطر مرگ قرار دارند.

دولت برمه تاکنون مرگ ۲۳,۰۰۰ نفر و ناپديد شدن ۳۷,۰۰۰ نفر را در گردبار نرگس مورد تائيد قرار داده است. برخی از گروه های امدادگر می گويند آمار مرگ و مير از صدهزار هم بيشتر خواهد شد.

بازماندگان گرباد مهيب هفته گذشته اکنون به دنبال غذا و آب از دهکده ای به دهکده ديگر می روند. اجساد بادکرده قربانيان در کنار رودخانه ها و آبراه ها ديده می شود. سرپناه کمياب بوده و افراد سودجو برای غذا، سوخت و ساير مايحتاج قيمت های گزاف طلب می کنند.

برغم اين حادثه شوم انسانی، دولت نظاميان با ناديده گرفتن تقاضاهای جهانيان برای تمرکز بخشيدن به امر کمک رسانی به بازماندگان گردباد ديروز رفراندوم قانون اساسی جديد را برگزار کرد.

به گفته شاهدان عينی، نيروها ی انتظامی از مردم رای دهنده را به سختی تحت کنترل داشتند.

هواداران گروه اپوزيسيون اتحاد ملی برای دمکراسی گفتند آنها توانستند بر شمارش آرا در برخی از مراکز رای گيری نظارت کنند. در سايؤ تقاط تنها کارکنان دولتی و نيروها یانتظامی نظاره گر شمارش آرا بودند.

ارتش برمه می گويد قانون اساسی جديد کشور را به سمت دمکراسی و انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۰ خواهد برد. اما اپوزيسيون می گويد اين قانون اساسی کنترل نظاميان را بر کشور تشديد خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG