لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۴۱

خالد مشعل برای نخستين بار از حضور دو دولت فلسطينی و اسراييل در کناريکديگر پشتيبانی کرد


خالد مشعل در ديدارش با جيمی کارتر، رييس جمهوری پيشين آمريکا، به طرحی اشاره کرده است که ميگويد در صورت خروج اسراييل از نوارغزه، کرانه باختری رود اردن، و اورشليم شرقی، وی آماده است برای يک آتش بس طولانی ده ساله با اسراييل وارد گفتگو شود.

گروه حماس پيش از اين اسراييل را تحت هيچ شرايطی برسميت نمی شناخته و در منشور سازمانی خود حتی سخن از نابودی اسراييل برده است.

حماس ميگويد خواهان يک کشور فلسطينی است که فقط در بخشی از سرزمينی که آنها ادعای مالکيت بر آن دارند، قرار داد. آين گروه افزود اگر اسراييل از آن مناطق مدعی حماس خارج شود، حماس آتش بس ده ساله ای را اعلام خواهد کرد که خود دليلی تلويحی برای برسميت شناختن اسراييل خواهد بود.

اين سخنان که از سوی خالد مشعل رهبر گروه حماس اعلام شد؛ نخستين وروشنترين رئوس و چکيده خواست حماس است که درصورت خروج اسراييل از کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و اورشليم شرقی جاييکه در جنگ ۱۹۶۷ توسط اسراييل اشغال شد، می تواند مورد گفتگو قرار گيرد و نهايتا اجرا شود.

مشعل همچنين خاطر نشان کرد حماس موجوديت اسراييل را در کنار يک کشور فلسطينی برای بقيه سرزمينی که اسراييل ازسال ۱۹۴۸ در دست داشته برسميت خواهدشناخت.

در همين حال رهبر حماس خاطر نشان کرد گروه وی رسما اسراييل را برسميت نخواهد شناخت.

خالد مشعل گفت، «ما بايک کشور فلسطينی و با مرزهای ۴ ژوييه ۱۹۶۷ و اينکه اورشليم پايتخت ما باشد موافقيم.

چنين شرايطی بايدهمراه با يک حاکميت کامل بدون هيچ شهرک اسراييلی و با حق کامل بازگشت آوراگان فلسطينی باشد و بدون برسميت شناختن اسراييل.»

مشعل افزود گروه وی آماده برقراری آتس بسی ده ساله است، در صورتيکه اسراييل به مرزهای ۱۹۶۷ بازگردد.

رهبر حماس گفت وی برنامه خود را روز جمعه گذشته در دمشق به جيمی کارتر تحويل داده است.

جيمی کارتر هم در اورشليم روز گذشته گفت حماس آماده است تا حقوق و موجوديت دولت اسراييل را بعنوان همسايه برسميت بشناسد.

حماس پيش از اين علاوه بر کرانه باختری ونوار غزه مدعی تمام سرزمينی که اسراييل در آن مستقر است بوده و همچنان در منشور سازمانی خود سخن از نابودی اسراييل برده است.

مشعل از اينکه در منشور سازمانی خود تغييراتی را بوجود خواهد آورد ذکری بميان نياورد، اما سخنان وی يکی از روشنترين بيانيه ای بوده که حکايت از راه حل برقراری دو کشور در کنار يکديگر دارد. نکته ی جالب توجه ديگر در سخنان خالد مشعل نام بردن از اورشليم شرقی بجای اورشليم بعنوان پايتخت آينده فلسطين بود. اورشليم غربی در سال ۱۹۶۷ توسط اسراييل اشغال شد.

پيش از اين مقامهای اسراييلی با واکنش تندی نسبت به ديدار جيمی کارتر و خالد مشعل آنرا يک کودتای تبليغاتی برای حماس خواندند و ابراز کردند چنين برنامه ای هيچ تفاوتی با اظهارات پيشين حماس ندارد. مقامهای اسراييلی روز گذشته افزودند آنها هيچ اقدامی در برابر خواست حماس نخواهند کرد.

در تحولی جداگانه و در حاليکه تنها نيروگاه نوار غزه در آستانه تعطيل بود، امروز اسراييل تصميم گرفت بيش از يک ميليون ليتر مواد سوختی را به مقامات سوختی نوار غزه تحويل دهد.

مجاهد سلامه رييس نيروگاه سوختی تشکيلات خود گردان فلسطينی، در کرانه باختری ضمن تاييد اين خبر گفت ارتش اسراييل ارسال اين مقدار از مواد سوختی را به نوار غزه آغاز کرده است. اين ميزان از مواد سوختی فقط برای مدت سه روز برای نوارغزه کافی است.

اسراييل تنها منبع سوخت نوار غزه است، اما از زمان حمله شبه نظاميان فلسطينی به مرکز ذخيره مواد سوختی در اسراييل، تامين اين مواد به نوار غزه کاهش داشته و نامنظم شده است.

نيروگاه مذکور تنها يک سوم برق نوار غزه را تامين ميکند و باقی مانده نياز اين مواد، توسط شرکتهای برق اسراييلی تامين ميشود.

XS
SM
MD
LG